EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/swufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

Location: Chengdu, China
Homepage: http://www.swufe.edu.cn/
Email:

Phone:
Fax:
Postal: Guanghuacunjie #55, Chengdu 610074
Handle: RePEc:edi:swufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ahn, Young Bin
 2. Ashenafi, Biruk Birhanu
 3. Bashir, Saqib
 4. Basu, Kisalaya
 5. Berhe, Mesfin Welderufael
 6. Cai, Zhengyu
 7. Chen, Ke
 8. Chen, Minghua
 9. Chen, Xiaoguang
 10. Chen, Zhu
 11. Cheng, Xianan
 12. Chu, Tianshu
 13. Cui, Ran
 14. Dai, Wei
 15. Dong, Yan
 16. Du, Zaichao
 17. Feng, Xunan
 18. Firstar, Ye
 19. Gan, Zhuojiong
 20. Gang, Ma
 21. Gang, Zhou Zhi Sr.
 22. Gao, Jing ?
 23. Gong, Qiang
 24. Guo, Mengmeng
 25. Hsieh, Frank
 26. Hu, Yingyi
 27. Hu, Youxin
 28. Huang, Lin
 29. Issa, Masoud Saleh
 30. Jean Claude, Niyonsenga
 31. Jiang, Qian
 32. Kang, Xiao Ling
 33. Lai, Yali
 34. Lee, Chi-Chuan
 35. Lee, Hanol
 36. Li, Dongkun
 37. Li, Han
 38. Li, Li Zhen
 39. Li, Renyu
 40. Li, Xinghao
 41. Li, Yu
 42. Li, Yunong
 43. Liang, Chiatung
 44. Liu, Chun
 45. Liu, Ding
 46. Liu, Jun
 47. Liu, Shiyong
 48. Liu, Wenhua
 49. Liu, Yanni
 50. Liu, Zhen
 51. Lu, Haiyang
 52. Lu, Wanbo
 53. Ma, Chao
 54. Mai, Tujian
 55. Meng, Xin ?
 56. Niu, Geng
 57. Niu, Zilong
 58. Ouyang, Puman
 59. Pak, Maxwell
 60. Pei, Lele K.
 61. Peng, Chen
 62. Peng, Tao
 63. Ruqiao, Deng
 64. Shan, Liwei
 65. Shang, Hua (Helen)
 66. Shi, Jingye
 67. Shu, Yan ?
 68. Song, Quanyun
 69. Song, Sean
 70. Tang, Mei Mei
 71. Tian, Guoping
 72. Tong, Qingxia
 73. Tudi, Tayier Sr.
 74. Wang, Ailun
 75. Wang, Zongfang
 76. Weng, Zhiquan (Darren)
 77. Wong, Junxing
 78. Wu, Ji
 79. Wu, Qian
 80. Wu, Yu ?
 81. Xiao, Wei
 82. Xiao, Yong
 83. Xin, Song
 84. Xing, Zhong Xing
 85. Xu, Bing
 86. Xu, Chong
 87. Xu, Lihe
 88. Xu, Qiuhua
 89. Xue, Shiyu
 90. Yan, Kailong
 91. Yan, Yu
 92. Yao, Yao
 93. Yin, Liu Kai
 94. Yin, Yahua
 95. Yu, Jianyu
 96. Yuan, Dong
 97. Yuan, Yan
 98. Zhang, Bingtao
 99. Zhang, Dayong
 100. Zhang, Jian
 101. Zhang, Jin
 102. Zhang, Lan ?
 103. Zhang, Ming Yue
 104. Zhang, Tong
 105. Zhang, Xiang
 106. Zhang, Xiaoge
 107. Zhao, Guochang
 108. Zheng, Senyuan
 109. Zhu, Heng
 110. Zhu, Jing

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Bashir, Saqib
 2. Dong, Xiaofang (2012)
 3. Javeid, Umer (2020)
 4. Pan, Jay (2012)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:swufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.
Copyright 1995-2023 Christian Zimmermann
All rights reserved