EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/shufecn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai University of Finance and Economics

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.shufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:shufecn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Ake, Boubakari
 2. Alhayky, Ahmed Abdulhusain
 3. Batinti, Alberto
 4. Cai, Jie April
 5. Chen, Jie
 6. Cheng, Lingguo
 7. Chiao, Benjamin
 8. Dai, Darong
 9. Ding, Haoyuan
 10. Dong, Wanhao
 11. Feng, Chen
 12. Gang, Bi Yan Sr.
 13. Hai, Lan
 14. Hansstein, Francesca
 15. Hao, Zhu Jia Sr.
 16. Hong, Adam Zhanqing
 17. Hong, Canhui
 18. Honghao, Yang
 19. Hu, Bo
 20. Hu, Eric Yunfei
 21. Hua, Yiingli
 22. Huang, Yu
 23. Jang, Youngsoo
 24. Jin, Xin
 25. Lang, Youze
 26. Lau, Chim M.
 27. Lebdaoui, Hind
 28. Lei, Lian Lian
 29. Li, Guoxiang
 30. Li, Lingfang (Ivy)
 31. Li, Nan
 32. Li, Qian
 33. Li, Zhe
 34. Li, Zhiyuan
 35. Lin, Liguo
 36. Lin, Nan
 37. Lin, Xu
 38. Liu, Siming
 39. Liu, Zhuo Cheng
 40. Luo, Kenneth
 41. Ma, Mingming
 42. Mai, Joseph
 43. Mak, Eric
 44. Mao, Jian
 45. Mu, Qing ?
 46. Nie, Guangyu
 47. Peng, Liu
 48. Peng, Wang
 49. Qian, Wei
 50. Qiu, Zhiyi
 51. Rong, Kang
 52. Schiff, Nathan Mudrick
 53. Shao, Shuai
 54. Shen, Zixia
 55. Si, Jichun
 56. Sun, Qi
 57. Tang, Rongsheng
 58. Ux, Cretondor
 59. Wang, Fei Teng
 60. Wang, Haijun
 61. Wang, Wenya
 62. Wei, Tian Zhi
 63. Wen, Yuan Bo
 64. Wenwei, Lai
 65. Wild, Joerg Jr.
 66. Wong, Tak-Yuen
 67. Wu, Huabin
 68. Wu, Kun
 69. Wu, Lu
 70. Xiao, Shuyan
 71. Xie, Tian
 72. Yang, Ei
 73. Yang, Youzhi
 74. Zane, Edward Zane
 75. Zhang, Jing
 76. Zhang, Jingyi
 77. Zhang, Min
 78. Zhang, Mingyu
 79. Zhang, Quan
 80. Zhang, Sisi
 81. Zhang, Xinfang
 82. Zhang, Yongchao
 83. Zhao, Hailei
 84. Zheng, Bingyong
 85. Zhou, Jin
 86. Zhou, Justin Chuanbao
 87. Zhou, Xiaolan
 88. Zhu, Shuguang

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:shufecn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2021 Christian Zimmermann
All rights reserved