EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Translation: Warsaw School of Economics
Location: Warszawa, Poland
Homepage: http://www.sgh.waw.pl/
Email:
Phone: + (48)(22) 49 12 51
Fax: + (48)(22) 49 53 12
Postal: Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa
Handle: RePEc:edi:sgwawpl

Subentities listed with EDIRC:

 1. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Instytut Rozwoju Gospadarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 5. Katedra Analiz Rynku i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Katedra Ekonomii Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 7. Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Katedra Integracji Europjskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 11. Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 12. Katedra Teorii Systemu Rynkowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13. Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Zakład Ekonometrii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
 2. Collegium of Economic Analysis Annals, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 3. Gospodarka Narodowa, Warsaw School of Economics
 4. Econometric Research in Finance, SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 5. Working Papers, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 6. Prace i Materiały, Instytut Rozwoju Gospodarczego (SGH)
 7. Working Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics
 8. Applied Econometrics Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Albinowski, Maciej
 2. Ambroziak, Adam A.
 3. Antosiewicz, Marek
 4. Laszek, Jacek Aleksander
 5. Bazyl, Monika
 6. Baranowska-Rataj, Anna
 7. Bien-Barkowska, Katarzyna
 8. Biec, Maria Jolanta
 9. Bojanczyk, Miroslaw
 10. Borowski, Jakub
 11. Brzoza-Brzezina, Michal
 12. Brzozowska, Zuzanna
 13. Chilimoniuk-Przezdziecka, Eliza
 14. Chrostek, Pawel
 15. Chmielewski, Tomasz
 16. Cizkowicz, Piotr
 17. Czerniak, Adam
 18. Dabrowski, Ireneusz Krzysztof
 19. Dietl, Marek
 20. Dudek, Slawomir Marcin
 21. Dybka, Piotr
 22. Falkowski, Krzysztof
 23. Galecka-Burdziak, Ewa
 24. Gomulka, Marcin Rafał
 25. Growiec, Jakub
 26. Gruszczynski, Marek
 27. Gradzewicz, Michal
 28. Góra, Marek
 29. Harach, Monika
 30. Horodecka, Anna
 31. Iwanicz-Drozdowska, Malgorzata
 32. Jakubczyk, Michal Kosma
 33. Kalinowski, Dariusz Dominik
 34. Kaminski, Bogumil
 35. Karbowski, Adam
 36. Karas, Malgorzata
 37. Karmazyn, Aleksandra Maria
 38. Klimczuk, Andrzej
 39. Knauff, Malgorzata
 40. Kolasa, Marcin
 41. Kontek, Krzysztof
 42. Kotlowski, Jacek
 43. Komorowski, Jan
 44. Kozlowski, Lukasz K.
 45. Koloch, Grzegorz
 46. Korniluk, Dominik
 47. Konopczak, Michal
 48. Krasicka, Olga
 49. Krol, Marcin
 50. Kuszewski, Tomasz
 51. Kuznar, Andzelika
 52. Lewandowski, Michal
 53. Lipa, Andreas
 54. Lis, Maciej
 55. Makarski, Krzysztof
 56. Maziarz, Mariusz
 57. Matczuk, Piotr
 58. Magda, Iga
 59. Michalski, Sebastian
 60. Michalski, Grzegorz
 61. Moszoro, Marian
 62. Muck, Jakub
 63. Nguyen-Thanh, Long
 64. Zochowski, Dawid
 65. Olszewski, Krzysztof
 66. Olczak, Tomasz
 67. Owczarczuk, Marcin
 68. Pawlowska, Malgorzata
 69. Piekos, Piotr
 70. Próchniak, Mariusz
 71. Prokop, Jacek
 72. Rawecki, Filip
 73. Rapacki, Ryszard
 74. Radlo, Mariusz-Jan
 75. Rozkrut, Marek
 76. Rosati, Dariusz Kajetan
 77. Rogowski, Wojciech
 78. Roszkowska, Paulina
 79. Rubaszek, Michal
 80. Rzonca, Andrzej
 81. Serwa, Dobromil
 82. Sek, Bartlomiej
 83. Skibinska, Malgorzata
 84. Skrok, Lukasz
 85. Slomka-Golebiowska, Agnieszka
 86. Sokolowski, Marcin Jr.
 87. Stolorz, Sebastian
 88. Stazka-Gawrysiak, Agnieszka
 89. Strzelecki, Pawel
 90. Staszkiewicz, Piotr Wojciech
 91. Stanko, Dariusz
 92. Suda, Jacek
 93. Sum, Katarzyna
 94. Syczewska, Ewa Marta
 95. Szapiro, Tomasz
 96. Szulc, Adam
 97. Sznajderska, Anna
 98. Szafranek, Karol Michał
 99. Torój, Andrzej
 100. Tomczyk, Emilia
 101. Trzeciakowski, Rafal Maciej
 102. Walczyk, Konrad
 103. Welfe, Aleksander
 104. Werner, Aleksander
 105. Weresa, Marzenna Anna
 106. Wilinski, Witold
 107. Witkowski, Bartosz
 108. Wisniewski, Piotr
 109. Wisnicki, Bartlomiej Pawel
 110. Wojewnik, Piotr
 111. Wójcik, Cezary
 112. Wozny, Lukasz Patryk
 113. Wysocki, Maciej

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Karbowski, Adam (2013)
 2. Skrok, Lukasz (2016)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved