EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Translation: Warsaw School of Economics
Location: Warszawa, Poland
Homepage: http://www.sgh.waw.pl/
Email:
Phone: + (48)(22) 49 12 51
Fax: + (48)(22) 49 53 12
Postal: Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa
Handle: RePEc:edi:sgwawpl

Subentities listed with EDIRC:

 1. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Instytut Rozwoju Gospadarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 5. Katedra Analiz Rynku i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 7. Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Katedra Ekonomii Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Katedra Integracji Europjskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 11. Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 12. Katedra Teorii Systemu Rynkowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13. Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Zakład Ekonometrii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
 2. Collegium of Economic Analysis Annals, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 3. Gospodarka Narodowa, Warsaw School of Economics
 4. Econometric Research in Finance, SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 5. Working Papers, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 6. Prace i Materiały, Instytut Rozwoju Gospodarczego (SGH)
 7. Working Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics
 8. Applied Econometrics Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Ambroziak, Adam A.
 2. Antosiewicz, Marek
 3. Laszek, Jacek Aleksander
 4. Bazyl, Monika
 5. Baranowska-Rataj, Anna
 6. Bien-Barkowska, Katarzyna
 7. Biec, Maria Jolanta
 8. Bojanczyk, Miroslaw
 9. Borowski, Jakub
 10. Brzoza-Brzezina, Michal
 11. Brzozowska, Zuzanna
 12. Chilimoniuk-Przezdziecka, Eliza
 13. Chrostek, Pawel
 14. Chmielewski, Tomasz
 15. Cizkowicz, Piotr
 16. Czerniak, Adam
 17. Dabrowski, Ireneusz Krzysztof
 18. Dietl, Marek
 19. Dudek, Slawomir Marcin
 20. Falkowski, Krzysztof
 21. Galecka-Burdziak, Ewa
 22. Gomulka, Marcin Rafał
 23. Growiec, Jakub
 24. Gruszczynski, Marek
 25. Gradzewicz, Michal
 26. Góra, Marek
 27. Harach, Monika
 28. Horodecka, Anna
 29. Iwanicz-Drozdowska, Malgorzata
 30. Jakubczyk, Michal Kosma
 31. Kalinowski, Dariusz Dominik
 32. Kaminski, Bogumil
 33. Karbowski, Adam
 34. Karas, Malgorzata
 35. Karmazyn, Aleksandra Maria
 36. Klimczuk, Andrzej
 37. Knauff, Malgorzata
 38. Kolasa, Marcin
 39. Kontek, Krzysztof
 40. Kotlowski, Jacek
 41. Komorowski, Jan
 42. Kozlowski, Lukasz K.
 43. Koloch, Grzegorz
 44. Korniluk, Dominik
 45. Konopczak, Michal
 46. Krasicka, Olga
 47. Krol, Marcin
 48. Kuszewski, Tomasz
 49. Kuznar, Andzelika
 50. Lewandowski, Michal
 51. Lipa, Andreas
 52. Lis, Maciej
 53. Makarski, Krzysztof
 54. Maziarz, Mariusz
 55. Matczuk, Piotr
 56. Magda, Iga
 57. Michalski, Sebastian
 58. Michalski, Grzegorz
 59. Muck, Jakub
 60. Nguyen-Thanh, Long
 61. Zochowski, Dawid
 62. Olszewski, Krzysztof
 63. Olczak, Tomasz
 64. Owczarczuk, Marcin
 65. Pawlowska, Malgorzata
 66. Piekos, Piotr
 67. Próchniak, Mariusz
 68. Prokop, Jacek
 69. Rawecki, Filip
 70. Rapacki, Ryszard
 71. Radlo, Mariusz-Jan
 72. Rozkrut, Marek
 73. Rosati, Dariusz Kajetan
 74. Rogowski, Wojciech
 75. Roszkowska, Paulina
 76. Rubaszek, Michal
 77. Rzonca, Andrzej
 78. Serwa, Dobromil
 79. Sek, Bartlomiej
 80. Skibinska, Malgorzata
 81. Skrok, Lukasz
 82. Slomka-Golebiowska, Agnieszka
 83. Sokolowski, Marcin Jr.
 84. Stolorz, Sebastian
 85. Stazka-Gawrysiak, Agnieszka
 86. Strzelecki, Pawel
 87. Staszkiewicz, Piotr Wojciech
 88. Stanko, Dariusz
 89. Sum, Katarzyna
 90. Syczewska, Ewa Marta
 91. Szapiro, Tomasz
 92. Szulc, Adam
 93. Szafranek, Karol Michał
 94. Torój, Andrzej
 95. Tomczyk, Emilia
 96. Trzeciakowski, Rafal Maciej
 97. Walczyk, Konrad
 98. Welfe, Aleksander
 99. Werner, Aleksander
 100. Weresa, Marzenna Anna
 101. Wilinski, Witold
 102. Witkowski, Bartosz
 103. Wisniewski, Piotr
 104. Wisnicki, Bartlomiej Pawel
 105. Wojewnik, Piotr
 106. Wójcik, Cezary
 107. Wozny, Lukasz Patryk
 108. Wysocki, Maciej

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Karbowski, Adam (2013)
 2. Skrok, Lukasz (2016)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved