EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Translation: Warsaw School of Economics
Location: Warszawa, Poland
Homepage: http://www.sgh.waw.pl/
Email:
Phone: + (48)(22) 49 12 51
Fax: + (48)(22) 49 53 12
Postal: Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa
Handle: RePEc:edi:sgwawpl

Subentities listed with EDIRC:

 1. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Instytut Rozwoju Gospadarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 5. Katedra Analiz Rynku i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 7. Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Katedra Ekonomii Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Katedra Integracji Europjskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 11. Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 12. Katedra Teorii Systemu Rynkowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13. Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Zakład Ekonometrii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
 2. Collegium of Economic Analysis Annals, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 3. Gospodarka Narodowa, Warsaw School of Economics
 4. Econometric Research in Finance, SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 5. Working Papers, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 6. Prace i Materiały, Instytut Rozwoju Gospodarczego (SGH)
 7. Working Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics
 8. Applied Econometrics Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Albinowski, Maciej
 2. Ambroziak, Adam A.
 3. Antosiewicz, Marek
 4. Laszek, Jacek Aleksander
 5. Bazyl, Monika
 6. Baranowska-Rataj, Anna
 7. Bien-Barkowska, Katarzyna
 8. Biec, Maria Jolanta
 9. Bojanczyk, Miroslaw
 10. Borowski, Jakub
 11. Brzoza-Brzezina, Michal
 12. Brzozowska, Zuzanna
 13. Chilimoniuk-Przezdziecka, Eliza
 14. Chrostek, Pawel
 15. Chmielewski, Tomasz
 16. Cizkowicz, Piotr
 17. Czerniak, Adam
 18. Dabrowski, Ireneusz Krzysztof
 19. Dietl, Marek
 20. Dudek, Slawomir Marcin
 21. Dybka, Piotr
 22. Falkowski, Krzysztof
 23. Galecka-Burdziak, Ewa
 24. Gomulka, Marcin Rafał
 25. Growiec, Jakub
 26. Gruszczynski, Marek
 27. Gradzewicz, Michal
 28. Góra, Marek
 29. Harach, Monika
 30. Horodecka, Anna
 31. Iwanicz-Drozdowska, Malgorzata
 32. Jakubczyk, Michal Kosma
 33. Kalinowski, Dariusz Dominik
 34. Kaminski, Bogumil
 35. Karbowski, Adam
 36. Karas, Malgorzata
 37. Karmazyn, Aleksandra Maria
 38. Klimczuk, Andrzej
 39. Knauff, Malgorzata
 40. Kolasa, Marcin
 41. Kontek, Krzysztof
 42. Kotlowski, Jacek
 43. Komorowski, Jan
 44. Kozlowski, Lukasz K.
 45. Koloch, Grzegorz
 46. Korniluk, Dominik
 47. Konopczak, Michal
 48. Krasicka, Olga
 49. Krol, Marcin
 50. Kuszewski, Tomasz
 51. Kuznar, Andzelika
 52. Lewandowski, Michal
 53. Lipa, Andreas
 54. Lis, Maciej
 55. Makarski, Krzysztof
 56. Maziarz, Mariusz
 57. Matczuk, Piotr
 58. Magda, Iga
 59. Michalski, Sebastian
 60. Michalski, Grzegorz
 61. Muck, Jakub
 62. Nguyen-Thanh, Long
 63. Zochowski, Dawid
 64. Olszewski, Krzysztof
 65. Olczak, Tomasz
 66. Owczarczuk, Marcin
 67. Pawlowska, Malgorzata
 68. Piekos, Piotr
 69. Próchniak, Mariusz
 70. Prokop, Jacek
 71. Rawecki, Filip
 72. Rapacki, Ryszard
 73. Radlo, Mariusz-Jan
 74. Rozkrut, Marek
 75. Rosati, Dariusz Kajetan
 76. Rogowski, Wojciech
 77. Roszkowska, Paulina
 78. Rubaszek, Michal
 79. Rzonca, Andrzej
 80. Serwa, Dobromil
 81. Sek, Bartlomiej
 82. Skibinska, Malgorzata
 83. Skrok, Lukasz
 84. Slomka-Golebiowska, Agnieszka
 85. Sokolowski, Marcin Jr.
 86. Stolorz, Sebastian
 87. Stazka-Gawrysiak, Agnieszka
 88. Strzelecki, Pawel
 89. Staszkiewicz, Piotr Wojciech
 90. Stanko, Dariusz
 91. Sum, Katarzyna
 92. Syczewska, Ewa Marta
 93. Szapiro, Tomasz
 94. Szulc, Adam
 95. Szafranek, Karol Michał
 96. Torój, Andrzej
 97. Tomczyk, Emilia
 98. Trzeciakowski, Rafal Maciej
 99. Walczyk, Konrad
 100. Welfe, Aleksander
 101. Werner, Aleksander
 102. Weresa, Marzenna Anna
 103. Wilinski, Witold
 104. Witkowski, Bartosz
 105. Wisniewski, Piotr
 106. Wisnicki, Bartlomiej Pawel
 107. Wojewnik, Piotr
 108. Wójcik, Cezary
 109. Wozny, Lukasz Patryk
 110. Wysocki, Maciej

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Karbowski, Adam (2013)
 2. Skrok, Lukasz (2016)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved