EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Translation: Warsaw School of Economics
Location: Warszawa, Poland
Homepage: http://www.sgh.waw.pl/
Email:
Phone: + (48)(22) 49 12 51
Fax: + (48)(22) 49 53 12
Postal: Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa
Handle: RePEc:edi:sgwawpl

Subentities listed with EDIRC:

 1. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Instytut Rozwoju Gospadarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 5. Katedra Analiz Rynku i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Katedra Ekonomii Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 7. Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Katedra Integracji Europjskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 11. Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 12. Katedra Teorii Systemu Rynkowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13. Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Zakład Ekonometrii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
 2. Collegium of Economic Analysis Annals, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 3. Gospodarka Narodowa, Warsaw School of Economics
 4. Econometric Research in Finance, SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 5. Working Papers, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 6. Prace i Materiały, Instytut Rozwoju Gospodarczego (SGH)
 7. Working Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics
 8. Applied Econometrics Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Albinowski, Maciej
 2. Ambroziak, Adam A.
 3. Antosiewicz, Marek
 4. Antoszewski, Michal
 5. Laszek, Jacek Aleksander
 6. Bazyl, Monika
 7. Baranowska-Rataj, Anna
 8. Bien-Barkowska, Katarzyna
 9. Biec, Maria Jolanta
 10. Bojanczyk, Miroslaw ?
 11. Borowski, Jakub
 12. Brzoza-Brzezina, Michal
 13. Brzozowska, Zuzanna
 14. Chilimoniuk-Przezdziecka, Eliza
 15. Chrostek, Pawel
 16. Chojnowski, Michal Roman
 17. Chmielewski, Tomasz
 18. Cizkowicz, Piotr
 19. Czerniak, Adam
 20. Dabrowski, Ireneusz Krzysztof
 21. Dietl, Marek
 22. Dudek, Slawomir Marcin
 23. Dybka, Piotr
 24. Falkowski, Krzysztof
 25. Galecka-Burdziak, Ewa
 26. Gomulka, Marcin Rafał
 27. Growiec, Jakub
 28. Gruszczynski, Marek
 29. Gradzewicz, Michal
 30. Góra, Marek
 31. Harach, Monika
 32. Horodecka, Anna
 33. Iwanicz-Drozdowska, Malgorzata
 34. Jakubczyk, Michal Kosma
 35. Kalinowski, Dariusz Dominik
 36. Kaminski, Bogumil
 37. Karbowski, Adam
 38. Karas, Malgorzata
 39. Karmazyn, Aleksandra Maria
 40. Klimczuk, Andrzej
 41. Knauff, Malgorzata
 42. Kolasa, Marcin
 43. Kontek, Krzysztof
 44. Kotlowski, Jacek
 45. Komorowski, Jan
 46. Kozlowski, Lukasz K.
 47. Koloch, Grzegorz
 48. Korniluk, Dominik
 49. Konopczak, Michal
 50. Krasicka, Olga
 51. Krol, Marcin
 52. Kuszewski, Tomasz
 53. Kuznar, Andzelika
 54. Lewandowski, Michal
 55. Lipa, Andreas
 56. Lis, Maciej
 57. Makarski, Krzysztof
 58. Maziarz, Mariusz
 59. Matczuk, Piotr
 60. Magda, Iga
 61. Michalski, Sebastian
 62. Michalski, Grzegorz
 63. Moszoro, Marian
 64. Muck, Jakub
 65. Nguyen-Thanh, Long
 66. Zochowski, Dawid
 67. Olszewski, Krzysztof
 68. Olczak, Tomasz
 69. Owczarczuk, Marcin
 70. Pawlowska, Malgorzata
 71. Piekos, Piotr
 72. Próchniak, Mariusz
 73. Prokop, Jacek
 74. Rawecki, Filip
 75. Rapacki, Ryszard
 76. Radlo, Mariusz-Jan
 77. Rozkrut, Marek
 78. Rosati, Dariusz Kajetan
 79. Rogowski, Wojciech
 80. Roszkowska, Paulina
 81. Rubaszek, Michal
 82. Rybacki, Jakub Paweł
 83. Rzonca, Andrzej
 84. Serwa, Dobromil
 85. Sek, Bartlomiej
 86. Skibinska, Malgorzata
 87. Skrok, Lukasz
 88. Slomka-Golebiowska, Agnieszka
 89. Sokolowski, Marcin Jr.
 90. Stolorz, Sebastian
 91. Stazka-Gawrysiak, Agnieszka
 92. Strzelecki, Pawel
 93. Staszkiewicz, Piotr Wojciech
 94. Stanko, Dariusz
 95. Suda, Jacek
 96. Sum, Katarzyna
 97. Syczewska, Ewa Marta
 98. Szapiro, Tomasz
 99. Szulc, Adam
 100. Sznajderska, Anna
 101. Szafranek, Karol Michał
 102. Torój, Andrzej
 103. Tomczyk, Emilia
 104. Trzeciakowski, Rafal Maciej
 105. van der Velde, Lucas Augusto
 106. Walczyk, Konrad
 107. Welfe, Aleksander
 108. Werner, Aleksander
 109. Weresa, Marzenna Anna
 110. Wilinski, Witold
 111. Witkowski, Bartosz
 112. Wisniewski, Piotr
 113. Wisnicki, Bartlomiej Pawel
 114. Wojewnik, Piotr
 115. Wójcik, Cezary
 116. Wozny, Lukasz Patryk
 117. Wysocki, Maciej

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Karbowski, Adam (2013)
 2. Zochowski, Dawid (2004)
 3. Skrok, Lukasz (2016)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved