EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Translation: Warsaw School of Economics
Location: Warszawa, Poland
Homepage: http://www.sgh.waw.pl/
Email:
Phone: + (48)(22) 49 12 51
Fax: + (48)(22) 49 53 12
Postal: Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa
Handle: RePEc:edi:sgwawpl

Subentities listed with EDIRC:

 1. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Instytut Rozwoju Gospadarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 5. Katedra Analiz Rynku i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Katedra Ekonomii Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 7. Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Katedra Integracji Europjskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 11. Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 12. Katedra Teorii Systemu Rynkowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13. Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Zakład Ekonometrii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
 2. Collegium of Economic Analysis Annals, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 3. Gospodarka Narodowa, Warsaw School of Economics
 4. Econometric Research in Finance, SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 5. Working Papers, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
 6. Prace i Materiały, Instytut Rozwoju Gospodarczego (SGH)
 7. Working Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics
 8. Applied Econometrics Papers, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Albinowski, Maciej
 2. Ambroziak, Adam A.
 3. Antosiewicz, Marek
 4. Laszek, Jacek Aleksander
 5. Bazyl, Monika
 6. Baranowska-Rataj, Anna
 7. Bien-Barkowska, Katarzyna
 8. Biec, Maria Jolanta
 9. Bojanczyk, Miroslaw
 10. Borowski, Jakub
 11. Brzoza-Brzezina, Michal
 12. Brzozowska, Zuzanna
 13. Chilimoniuk-Przezdziecka, Eliza
 14. Chrostek, Pawel
 15. Chojnowski, Michal Roman
 16. Chmielewski, Tomasz
 17. Cizkowicz, Piotr
 18. Czerniak, Adam
 19. Dabrowski, Ireneusz Krzysztof
 20. Dietl, Marek
 21. Dudek, Slawomir Marcin
 22. Dybka, Piotr
 23. Falkowski, Krzysztof
 24. Galecka-Burdziak, Ewa
 25. Gomulka, Marcin Rafał
 26. Growiec, Jakub
 27. Gruszczynski, Marek
 28. Gradzewicz, Michal
 29. Góra, Marek
 30. Harach, Monika
 31. Horodecka, Anna
 32. Iwanicz-Drozdowska, Malgorzata
 33. Jakubczyk, Michal Kosma
 34. Kalinowski, Dariusz Dominik
 35. Kaminski, Bogumil
 36. Karbowski, Adam
 37. Karas, Malgorzata
 38. Karmazyn, Aleksandra Maria
 39. Klimczuk, Andrzej
 40. Knauff, Malgorzata
 41. Kolasa, Marcin
 42. Kontek, Krzysztof
 43. Kotlowski, Jacek
 44. Komorowski, Jan
 45. Kozlowski, Lukasz K.
 46. Koloch, Grzegorz
 47. Korniluk, Dominik
 48. Konopczak, Michal
 49. Krasicka, Olga
 50. Krol, Marcin
 51. Kuszewski, Tomasz
 52. Kuznar, Andzelika
 53. Lewandowski, Michal
 54. Lipa, Andreas
 55. Lis, Maciej
 56. Makarski, Krzysztof
 57. Maziarz, Mariusz
 58. Matczuk, Piotr
 59. Magda, Iga
 60. Michalski, Sebastian
 61. Michalski, Grzegorz
 62. Moszoro, Marian
 63. Muck, Jakub
 64. Nguyen-Thanh, Long
 65. Zochowski, Dawid
 66. Olszewski, Krzysztof
 67. Olczak, Tomasz
 68. Owczarczuk, Marcin
 69. Pawlowska, Malgorzata
 70. Piekos, Piotr
 71. Próchniak, Mariusz
 72. Prokop, Jacek
 73. Rawecki, Filip
 74. Rapacki, Ryszard
 75. Radlo, Mariusz-Jan
 76. Rozkrut, Marek
 77. Rosati, Dariusz Kajetan
 78. Rogowski, Wojciech
 79. Roszkowska, Paulina
 80. Rubaszek, Michal
 81. Rybacki, Jakub Paweł
 82. Rzonca, Andrzej
 83. Serwa, Dobromil
 84. Sek, Bartlomiej
 85. Skibinska, Malgorzata
 86. Skrok, Lukasz
 87. Slomka-Golebiowska, Agnieszka
 88. Sokolowski, Marcin Jr.
 89. Stolorz, Sebastian
 90. Stazka-Gawrysiak, Agnieszka
 91. Strzelecki, Pawel
 92. Staszkiewicz, Piotr Wojciech
 93. Stanko, Dariusz
 94. Suda, Jacek
 95. Sum, Katarzyna
 96. Syczewska, Ewa Marta
 97. Szapiro, Tomasz
 98. Szulc, Adam
 99. Sznajderska, Anna
 100. Szafranek, Karol Michał
 101. Torój, Andrzej
 102. Tomczyk, Emilia
 103. Trzeciakowski, Rafal Maciej
 104. Walczyk, Konrad
 105. Welfe, Aleksander
 106. Werner, Aleksander
 107. Weresa, Marzenna Anna
 108. Wilinski, Witold
 109. Witkowski, Bartosz
 110. Wisniewski, Piotr
 111. Wisnicki, Bartlomiej Pawel
 112. Wojewnik, Piotr
 113. Wójcik, Cezary
 114. Wozny, Lukasz Patryk
 115. Wysocki, Maciej

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Karbowski, Adam (2013)
 2. Zochowski, Dawid (2004)
 3. Skrok, Lukasz (2016)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved