EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Institutt for Internasjonale Miljø- og Utviklingsstudier (Noragric)

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet

Translation: Department of International Environment and Development Studies
Translation: Norwegian University of Life Sciences

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved