EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bagh, Tanveer
 3. Bai, Kun
 4. Bai, Zhuoran
 5. Cao, Jiarui
 6. Cao, Rui
 7. Chang, Yuan
 8. Chen, Hua
 9. Chen, Junlin
 10. Chen, Qian
 11. Chen, Xiaoyu
 12. Chen, Yunsen
 13. Chi, Yichun
 14. Chun, Cheng Xiao
 15. Cui, Xiaoyong
 16. Dai, Qingqing
 17. Dai, Tiantian
 18. Ding, Mingfa
 19. Dong, Bingbing
 20. Du, Fiona
 21. Feng, Yiqiang
 22. Fleisher, Belton M.
 23. Fu, Dahai
 24. Gou, Qin
 25. Gu, Xian
 26. Guo, Shen
 27. Hahau, Dany Jesus
 28. Hao, Rui
 29. He, Qichun
 30. Hou, Na
 31. Hu, Bin
 32. Hua, Xiao Ze
 33. Huang, Bin
 34. Huang, Chen
 35. Huang, Jizheng
 36. Huang, Naijing
 37. Huang, Peize
 38. Huang, Yuqin
 39. Jeong, Jeremy
 40. Ji, Yangyang
 41. Jiang, Fuwei
 42. Jiang, Haiwei
 43. Jiang, Shenyi
 44. Jiang, Zheng
 45. Jin, Fujing
 46. Jin, Jing
 47. Jin, Zejun
 48. Kao, Aaron Chiang
 49. Li, Bin
 50. Li, Feng
 51. Li, Guangzhong
 52. Li, Guoping ?
 53. Li, Huiqing
 54. Li, Jie
 55. Li, Sheng
 56. Li, Zhuosong
 57. Liang, Shangkun
 58. Liao, Guanmin
 59. Lin, Hao
 60. Lin, Tianye
 61. Liu, Hong
 62. Liu, Jia
 63. Liu, Luke
 64. Luo, Changlin
 65. Ma, Jin Qiu
 66. Maskin, Eric S.
 67. Meng, Hui
 68. Meng, Xiangyi
 69. Ning, Li
 70. Ouyang, Alice Y.
 71. Pan, Dongyang
 72. Pei, Pei
 73. Peng, Xiaobo
 74. Peng, Yuchao
 75. Qiao, Fangbin
 76. Qiu, Junfeng
 77. Qiu, Leiju
 78. Shen, Ashley Chunli
 79. Song, Zhen
 80. Sun, Peng
 81. Tian, Yongge
 82. Tian, Yuan
 83. Wang, Chan
 84. Wang, Xiongjian
 85. Wang, Yang
 86. Wang, Zhihong
 87. Wei, Xiao
 88. Wq, Tulip
 89. Wu, Kai
 90. Wu, Shunan
 91. Wu, Weili
 92. Wu, Xi
 93. Wu, Xiaoyu
 94. Xu, Ferry
 95. Xu, Yahua
 96. Xuan, charlene
 97. Xuran, Luo
 98. Yan, Chengliang
 99. Yang, Yahan
 100. Yang, Zaigui
 101. Yanyun, Li
 102. Yi, Gang
 103. Yin, Libo
 104. Yu, Feng
 105. Yu, Li
 106. Yu, Li
 107. Yu, Tuotuo
 108. Zhan, Kun Peng
 109. Zhang, Dingsheng
 110. Zhang, Guanxing
 111. Zhang, Hanyu
 112. Zhang, Jian
 113. Zhang, Sen
 114. Zhang, Tao
 115. Zhang, Yan
 116. Zhang, Yongli
 117. Zhang, Zhixiang
 118. Zhao, Junzhu
 119. Zhen, Fang
 120. Zheng, Liang
 121. Zheng, Min
 122. Zhong, Hai
 123. Zhou, Ming
 124. Zhou, Mohan
 125. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved