EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bai, Kun
 3. Bai, Zhuoran
 4. Cao, Rui
 5. Chang, Yuan
 6. Chen, Hua
 7. Chen, Junlin
 8. Chen, Qian
 9. Chen, Xiaoyu
 10. Chen, Yunsen
 11. Chi, Yichun
 12. Chun, Cheng Xiao
 13. Cui, Xiaoyong
 14. Dai, Qingqing
 15. Dai, Tiantian
 16. Ding, Mingfa
 17. Dong, Bingbing
 18. Du, Fiona
 19. Feng, Yiqiang
 20. Fleisher, Belton M.
 21. Fu, Dahai
 22. Gou, Qin
 23. Gu, Xian
 24. Guo, Shen
 25. Hahau, Dany Jesus
 26. Hao, Rui
 27. He, Qichun
 28. Hou, Na
 29. Hu, Bin
 30. Huang, Bin
 31. Huang, Chen
 32. Huang, Jizheng
 33. Huang, Peize
 34. Huang, Yuqin
 35. Jeong, Jeremy
 36. Ji, Yangyang
 37. Jiang, Fuwei
 38. Jiang, Shenyi
 39. Jiang, Zheng
 40. Jin, Fujing
 41. Jin, Jing
 42. Jin, Zejun
 43. Kao, Aaron Chiang
 44. Li, Bin
 45. Li, Feng
 46. Li, Guangzhong
 47. Li, Guoping ?
 48. Li, Huiqing
 49. Li, Jie
 50. Li, Sheng
 51. Li, Zhuosong
 52. Liang, Shangkun
 53. Liao, Guanmin
 54. Lin, Hao
 55. Lin, Tianye
 56. Liu, Hong
 57. Liu, Jia
 58. Liu, Luke
 59. Luo, Changlin
 60. Ma, Jin Qiu
 61. Maskin, Eric S.
 62. Meng, Hui
 63. Meng, Xiangyi
 64. Ning, Li
 65. Ouyang, Alice Y.
 66. Pan, Dongyang
 67. Pei, Pei
 68. Peng, Xiaobo
 69. Peng, Yuchao
 70. Qiao, Fangbin
 71. Qiu, Junfeng
 72. Shen, Ashley Chunli
 73. Song, Zhen
 74. Sun, Peng
 75. Tian, Yongge
 76. Tian, Yuan
 77. Wang, Chan
 78. Wang, Xiongjian
 79. Wang, Yang
 80. Wang, Zhihong
 81. Wei, Xiao
 82. Wq, Tulip
 83. Wu, Kai
 84. Wu, Shunan
 85. Wu, Weili
 86. Wu, Xi
 87. Wu, Xiaoyu
 88. Xu, Ferry
 89. Xu, Yahua
 90. Xuan, charlene
 91. Yan, Chengliang
 92. Yang, Yahan
 93. Yang, Zaigui
 94. Yanyun, Li
 95. Yi, Gang
 96. Yin, Libo
 97. Yu, Feng
 98. Yu, Li
 99. Yu, Li
 100. Yu, Tuotuo
 101. Zhan, Kun Peng
 102. Zhang, Dingsheng
 103. Zhang, Guanxing
 104. Zhang, Hanyu
 105. Zhang, Jian
 106. Zhang, Sen
 107. Zhang, Tao
 108. Zhang, Yan
 109. Zhang, Yongli
 110. Zhang, Zhixiang
 111. Zhao, Junzhu
 112. Zhen, Fang
 113. Zheng, Liang
 114. Zheng, Min
 115. Zhong, Hai
 116. Zhou, Guofu
 117. Zhou, Ming
 118. Zhou, Mohan ?
 119. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved