EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bagh, Tanveer
 3. Bai, Kun
 4. Bai, Zhuoran
 5. Cao, Jiarui
 6. Cao, Rui ?
 7. Chang, Yuan
 8. Chen, Hua
 9. Chen, Junlin
 10. Chen, Qian
 11. Chen, Xiaoyu
 12. Chen, Yunsen
 13. Cheng, Yudan
 14. Chi, Yichun
 15. Chun, Cheng Xiao
 16. Cui, Xiaoyong
 17. Dai, Qingqing
 18. Dai, Tiantian
 19. Ding, Mingfa
 20. Dong, Bingbing
 21. Du, Fiona
 22. Feng, Yiqiang
 23. Fleisher, Belton M.
 24. Fu, Dahai
 25. Gou, Qin ?
 26. Gu, Xian
 27. Guo, Shen
 28. Hahau, Dany Jesus
 29. Hao, Rui
 30. He, Qichun
 31. Hou, Na
 32. Hu, Bin
 33. Hua, Xiao Ze
 34. Huang, Bin
 35. Huang, Chen
 36. Huang, Jizheng
 37. Huang, Naijing
 38. Huang, Peize
 39. Huang, Yuqin
 40. Jeong, Jeremy
 41. Ji, Yangyang
 42. Jia, Yuecheng
 43. Jiang, Fuwei
 44. Jiang, Haiwei
 45. Jiang, Shenyi
 46. Jiang, Zheng
 47. Jin, Jing
 48. Jin, Zejun
 49. Kao, Aaron Chiang
 50. Li, Bin
 51. Li, Feng
 52. Li, Guangzhong
 53. Li, Guoping ?
 54. Li, Huiqing
 55. Li, Jie
 56. Li, Sheng
 57. Li, Zhuosong
 58. Liang, Shangkun
 59. Liao, Guanmin
 60. Lin, Hao
 61. Lin, Tianye
 62. Liu, Hong
 63. Liu, Jia
 64. Liu, Luke
 65. Luo, Changlin
 66. Ma, Jin Qiu
 67. Maskin, Eric S.
 68. Meng, Hui
 69. Meng, Xiangyi
 70. Ming, Yang
 71. Ning, Li
 72. Ouyang, Alice Y.
 73. Pan, Dongyang
 74. Pei, Pei
 75. Peng, Xiaobo
 76. Peng, Yuchao
 77. Qiao, Fangbin
 78. Qiu, Junfeng
 79. Qiu, Leiju
 80. Shen, Ashley Chunli
 81. Song, Zhen
 82. Sun, Minxian
 83. Sun, Peng
 84. Tian, Yongge
 85. Tian, Yuan
 86. Wang, Chan
 87. Wang, Junbo
 88. Wang, Xiongjian
 89. Wang, Yang
 90. Wang, Zhihong
 91. Wei, Xiao
 92. Wq, Tulip
 93. Wu, Kai
 94. Wu, Shunan
 95. Wu, Weili
 96. Wu, Xi
 97. Wu, Xiaoyu
 98. Xu, Ferry
 99. Xu, Yahua
 100. Xuan, charlene
 101. Xuran, Luo
 102. Yan, Chengliang
 103. Yang, Zaigui
 104. Yanyun, Li
 105. Yi, Gang
 106. Yin, Libo
 107. Yu, Feng
 108. Yu, Li
 109. Yu, Li
 110. Yu, Tuotuo
 111. Zhan, Kun Peng
 112. Zhan, Qixin
 113. Zhang, Dingsheng
 114. Zhang, Guanxing
 115. Zhang, Hanyu
 116. Zhang, Jian
 117. Zhang, Sen
 118. Zhang, Tao
 119. Zhang, Yan
 120. Zhang, Yongli
 121. Zhang, Zhixiang
 122. Zhao, Junzhu
 123. Zhen, Fang
 124. Zheng, Liang
 125. Zheng, Min
 126. Zhong, Hai
 127. Zhong, Hongwei
 128. Zhou, Ming
 129. Zhou, Mohan
 130. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Bagh, Tanveer
 2. Jin, Fujing (2020)
 3. Jin, Zejun
 4. Luo, Changlin (2014)
 5. Tang, Guohao

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.
Copyright 1995-2023 Christian Zimmermann
All rights reserved