EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bagh, Tanveer
 3. Bagh, Tanveer
 4. Bai, Kun
 5. Bai, Zhuoran
 6. Cao, Jiarui
 7. Cao, Rui ?
 8. Chang, Yuan
 9. Chen, Hua
 10. Chen, Junlin
 11. Chen, Qian
 12. Chen, Xiaoyu
 13. Chen, Yunsen
 14. Chi, Yichun
 15. Chun, Cheng Xiao
 16. Cui, Xiaoyong
 17. Dai, Qingqing
 18. Dai, Tiantian
 19. Ding, Mingfa
 20. Dong, Bingbing
 21. Du, Fiona
 22. Feng, Yiqiang
 23. Fleisher, Belton M.
 24. Fu, Dahai
 25. Gou, Qin ?
 26. Gu, Xian
 27. Guo, Shen
 28. Hahau, Dany Jesus
 29. Hao, Rui
 30. He, Qichun
 31. Hou, Na
 32. Hu, Bin
 33. Hua, Xiao Ze
 34. Huang, Bin
 35. Huang, Chen
 36. Huang, Jizheng
 37. Huang, Naijing
 38. Huang, Peize
 39. Huang, Yuqin
 40. Jeong, Jeremy
 41. Ji, Yangyang
 42. Jiang, Fuwei
 43. Jiang, Haiwei
 44. Jiang, Shenyi
 45. Jiang, Zheng
 46. Jin, Fujing
 47. Jin, Jing
 48. Jin, Zejun
 49. Kao, Aaron Chiang
 50. Li, Bin
 51. Li, Feng
 52. Li, Guangzhong
 53. Li, Guoping ?
 54. Li, Huiqing
 55. Li, Jie
 56. Li, Sheng
 57. Li, Zhuosong
 58. Liang, Shangkun
 59. Liao, Guanmin
 60. Lin, Hao
 61. Lin, Tianye
 62. Liu, Hong
 63. Liu, Jia
 64. Liu, Luke
 65. Luo, Changlin
 66. Ma, Jin Qiu
 67. Maskin, Eric S.
 68. Meng, Hui
 69. Meng, Xiangyi
 70. Ming, Yang
 71. Ning, Li
 72. Ouyang, Alice Y.
 73. Pan, Dongyang
 74. Pei, Pei
 75. Peng, Xiaobo
 76. Peng, Yuchao
 77. Qiao, Fangbin
 78. Qiu, Junfeng
 79. Qiu, Leiju
 80. Shen, Ashley Chunli
 81. Song, Zhen
 82. Sun, Peng
 83. Tian, Yongge
 84. Tian, Yuan
 85. Wang, Chan
 86. Wang, Xiongjian
 87. Wang, Yang
 88. Wang, Zhihong
 89. Wei, Xiao
 90. Wq, Tulip
 91. Wu, Kai
 92. Wu, Shunan
 93. Wu, Weili
 94. Wu, Xi
 95. Wu, Xiaoyu
 96. Xu, Ferry
 97. Xu, Yahua
 98. Xuan, charlene
 99. Xuran, Luo
 100. Yan, Chengliang
 101. Yang, Zaigui
 102. Yanyun, Li
 103. Yi, Gang
 104. Yin, Libo
 105. Yu, Feng
 106. Yu, Li
 107. Yu, Li
 108. Yu, Tuotuo
 109. Zhan, Kun Peng
 110. Zhang, Dingsheng
 111. Zhang, Guanxing
 112. Zhang, Hanyu
 113. Zhang, Jian
 114. Zhang, Sen
 115. Zhang, Tao
 116. Zhang, Yan
 117. Zhang, Yongli
 118. Zhang, Zhixiang
 119. Zhao, Junzhu
 120. Zhen, Fang
 121. Zheng, Liang
 122. Zheng, Min
 123. Zhong, Hai
 124. Zhou, Ming
 125. Zhou, Mohan

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved