EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bagh, Tanveer
 3. Bagh, Tanveer
 4. Bai, Kun
 5. Bai, Zhuoran
 6. Cao, Jiarui
 7. Cao, Rui ?
 8. Chang, Yuan
 9. Chen, Hua
 10. Chen, Junlin
 11. Chen, Qian
 12. Chen, Xiaoyu
 13. Chen, Yunsen
 14. Cheng, Yudan
 15. Chi, Yichun
 16. Chun, Cheng Xiao
 17. Cui, Xiaoyong
 18. Dai, Qingqing
 19. Dai, Tiantian
 20. Ding, Mingfa
 21. Dong, Bingbing
 22. Du, Fiona
 23. Feng, Yiqiang
 24. Fleisher, Belton M.
 25. Fu, Dahai
 26. Gou, Qin ?
 27. Gu, Xian
 28. Guo, Shen
 29. Hahau, Dany Jesus
 30. Hao, Rui
 31. He, Qichun
 32. Hou, Na
 33. Hu, Bin
 34. Hua, Xiao Ze
 35. Huang, Bin
 36. Huang, Chen
 37. Huang, Jizheng
 38. Huang, Naijing
 39. Huang, Peize
 40. Huang, Yuqin
 41. Jeong, Jeremy
 42. Ji, Yangyang
 43. Jia, Yuecheng
 44. Jiang, Fuwei
 45. Jiang, Haiwei
 46. Jiang, Shenyi
 47. Jiang, Zheng
 48. Jin, Fujing
 49. Jin, Jing
 50. Jin, Zejun
 51. Kao, Aaron Chiang
 52. Li, Bin
 53. Li, Feng
 54. Li, Guangzhong
 55. Li, Guoping ?
 56. Li, Huiqing
 57. Li, Jie
 58. Li, Sheng
 59. Li, Zhuosong
 60. Liang, Shangkun
 61. Liao, Guanmin
 62. Lin, Hao
 63. Lin, Tianye
 64. Liu, Hong
 65. Liu, Jia
 66. Liu, Luke
 67. Luo, Changlin
 68. Ma, Jin Qiu
 69. Maskin, Eric S.
 70. Meng, Hui
 71. Meng, Xiangyi
 72. Ming, Yang
 73. Ning, Li
 74. Ouyang, Alice Y.
 75. Pan, Dongyang
 76. Pei, Pei
 77. Peng, Xiaobo
 78. Peng, Yuchao
 79. Qiao, Fangbin
 80. Qiu, Junfeng
 81. Qiu, Leiju
 82. Shen, Ashley Chunli
 83. Song, Zhen
 84. Sun, Peng
 85. Tian, Yongge
 86. Tian, Yuan
 87. Wang, Chan
 88. Wang, Junbo
 89. Wang, Xiongjian
 90. Wang, Yang
 91. Wang, Zhihong
 92. Wei, Xiao
 93. Wq, Tulip
 94. Wu, Kai
 95. Wu, Shunan
 96. Wu, Weili
 97. Wu, Xi
 98. Wu, Xiaoyu
 99. Xu, Ferry
 100. Xu, Yahua
 101. Xuan, charlene
 102. Xuran, Luo
 103. Yan, Chengliang
 104. Yang, Zaigui
 105. Yanyun, Li
 106. Yi, Gang
 107. Yin, Libo
 108. Yu, Feng
 109. Yu, Li
 110. Yu, Li
 111. Yu, Tuotuo
 112. Zhan, Kun Peng
 113. Zhang, Dingsheng
 114. Zhang, Guanxing
 115. Zhang, Hanyu
 116. Zhang, Jian
 117. Zhang, Sen
 118. Zhang, Tao
 119. Zhang, Yan
 120. Zhang, Yongli
 121. Zhang, Zhixiang
 122. Zhao, Junzhu
 123. Zhen, Fang
 124. Zheng, Liang
 125. Zheng, Min
 126. Zhong, Hai
 127. Zhong, Hongwei
 128. Zhou, Ming
 129. Zhou, Mohan

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Jin, Zejun
 2. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.
Copyright 1995-2023 Christian Zimmermann
All rights reserved