EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bai, Kun
 3. Bai, Zhuoran
 4. Cao, Rui
 5. Chang, Yuan
 6. Chen, Hua
 7. Chen, Junlin
 8. Chen, Qian
 9. Chen, Xiaoyu
 10. Chen, Yunsen
 11. Chi, Yichun
 12. Chun, Cheng Xiao
 13. Cui, Xiaoyong
 14. Dai, Qingqing
 15. Dai, Tiantian
 16. Ding, Mingfa
 17. Dong, Bingbing
 18. Feng, Yiqiang
 19. Fleisher, Belton M.
 20. Fu, Dahai
 21. Gou, Qin
 22. Gu, Xian
 23. Guo, Shen
 24. Hahau, Dany Jesus
 25. Hao, Rui
 26. He, Qichun
 27. Hou, Na
 28. Hu, Bin
 29. Huang, Bin
 30. Huang, Jizheng
 31. Huang, Peize
 32. Huang, Yuqin
 33. Jeong, Jeremy
 34. Ji, Yangyang
 35. Jiang, Fuwei
 36. Jiang, Shenyi
 37. Jiang, Zheng
 38. Jin, Fujing
 39. Jin, Jing
 40. Jin, Zejun
 41. Kao, Aaron Chiang
 42. Li, Bin
 43. Li, Feng
 44. Li, Guangzhong
 45. Li, Guoping ?
 46. Li, Huiqing
 47. Li, Jie
 48. Li, Sheng
 49. Li, Wen
 50. Li, Zhuosong
 51. Liang, Shangkun
 52. Liao, Guanmin
 53. Lin, Tianye
 54. Liu, Hong
 55. Liu, Hong
 56. Liu, Luke
 57. Luo, Changlin
 58. Ma, Jin Qiu
 59. Maskin, Eric S.
 60. Meng, Hui
 61. Meng, Xiangyi
 62. Ning, Li
 63. Ouyang, Alice Y.
 64. Pan, Dongyang
 65. Pei, Pei
 66. Peng, Xiaobo
 67. Peng, Xue
 68. Peng, Yuchao
 69. Qiao, Fangbin
 70. Qiu, Junfeng
 71. Shen, Ashley Chunli
 72. Song, Zhen
 73. Sun, Peng
 74. Tian, Yongge
 75. Tian, Yuan
 76. Wang, Chan
 77. Wang, Gaowang
 78. Wang, Xiongjian
 79. Wang, Yang
 80. Wei, Xiao ?
 81. Wq, Tulip
 82. Wu, Shunan
 83. Wu, Weili
 84. Wu, Xi
 85. Wu, Xiaoyu
 86. Xu, Ferry
 87. Xu, Yahua
 88. Yan, Chengliang
 89. Yang, Zaigui
 90. Yanyun, Li
 91. Yi, Gang
 92. Yin, Libo
 93. Yu, Feng
 94. Yu, Li
 95. Yu, Li
 96. Yu, Tuotuo
 97. Zhan, Kun Peng
 98. Zhang, Dingsheng
 99. Zhang, Guanxing
 100. Zhang, Hanyu
 101. Zhang, Jian
 102. Zhang, Sen
 103. Zhang, Tao
 104. Zhang, Yan
 105. Zhang, Yongli
 106. Zhang, Zhixiang
 107. Zhao, Junzhu
 108. Zhen, Fang
 109. Zheng, Liang
 110. Zheng, Min
 111. Zhong, Hai
 112. Zhou, Guofu
 113. Zhou, Ming
 114. Zhou, Mohan
 115. Zou, Heng-Fu
 116. 菜, Charlene

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2020 Christian Zimmermann
All rights reserved