EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/cufeccn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Central University of Finance and Economics (CUFE)

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.cufe.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:cufeccn
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alex, Sun
 2. Bai, Kun
 3. Bai, Zhuoran
 4. Cao, Rui
 5. Chang, Yuan
 6. Chen, Hua
 7. Chen, Junlin
 8. Chen, Qian
 9. Chen, Xiaoyu
 10. Chen, Yunsen
 11. Chi, Yichun
 12. Chun, Cheng Xiao
 13. Cui, Xiaoyong
 14. Dai, Qingqing
 15. Dai, Tiantian
 16. Ding, Mingfa
 17. Dong, Bingbing
 18. Feng, Yiqiang
 19. Fleisher, Belton M.
 20. Fu, Dahai
 21. Gou, Qin
 22. Gu, Xian
 23. Guo, Shen
 24. Hahau, Dany Jesus
 25. Hao, Rui
 26. He, Qichun
 27. Hou, Na
 28. Hu, Bin
 29. Huang, Bin
 30. Huang, Jizheng
 31. Huang, Peize
 32. Huang, Yuqin
 33. Jeong, Jeremy
 34. Ji, Yangyang
 35. Jiang, Fuwei
 36. Jiang, Shenyi
 37. Jiang, Zheng
 38. Jin, Fujing
 39. Jin, Jing
 40. Jin, Zejun
 41. Kao, Aaron Chiang
 42. Li, Bin
 43. Li, Feng
 44. Li, Guangzhong
 45. Li, Guoping ?
 46. Li, Huiqing
 47. Li, Jie
 48. Li, Sheng
 49. Li, Zhuosong
 50. Liang, Shangkun
 51. Liao, Guanmin
 52. Lin, Hao
 53. Lin, Tianye
 54. Liu, Hong
 55. Liu, Jia
 56. Liu, Luke
 57. Luo, Changlin
 58. Ma, Jin Qiu
 59. Maskin, Eric S.
 60. Meng, Hui
 61. Meng, Xiangyi
 62. Ning, Li
 63. Ouyang, Alice Y.
 64. Pan, Dongyang
 65. Pei, Pei
 66. Peng, Xiaobo
 67. Peng, Yuchao
 68. Qiao, Fangbin
 69. Qiu, Junfeng
 70. Shen, Ashley Chunli
 71. Song, Zhen
 72. Sun, Peng
 73. Tian, Yongge
 74. Tian, Yuan
 75. Wang, Chan
 76. Wang, Gaowang
 77. Wang, Xiongjian
 78. Wang, Yang
 79. Wei, Xiao
 80. Wq, Tulip
 81. Wu, Kai
 82. Wu, Shunan
 83. Wu, Weili
 84. Wu, Xi
 85. Wu, Xiaoyu
 86. Xu, Ferry
 87. Xu, Yahua
 88. Xuan, charlene
 89. Yan, Chengliang
 90. Yang, Zaigui
 91. Yanyun, Li
 92. Yi, Gang
 93. Yin, Libo
 94. Yu, Feng
 95. Yu, Li
 96. Yu, Li
 97. Yu, Tuotuo
 98. Zhan, Kun Peng
 99. Zhang, Dingsheng
 100. Zhang, Guanxing
 101. Zhang, Hanyu
 102. Zhang, Jian
 103. Zhang, Sen
 104. Zhang, Tao
 105. Zhang, Yan
 106. Zhang, Yongli
 107. Zhang, Zhixiang
 108. Zhao, Junzhu
 109. Zhen, Fang
 110. Zheng, Liang
 111. Zheng, Min
 112. Zhong, Hai
 113. Zhou, Guofu
 114. Zhou, Ming
 115. Zhou, Mohan ?
 116. Zou, Heng-Fu

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Luo, Changlin (2014)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:cufeccn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2021 Christian Zimmermann
All rights reserved