EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/auebugr.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Athens University of Economics and Business (AUEB)

Location: Athens, Greece
Homepage: http://www.aueb.gr/
Email:
Phone: +30 1 8203250
Fax: +301 8228419
Postal: 76, Patission Street, Athens 104 34
Handle: RePEc:edi:auebugr
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alogoskoufis, George
 2. Anastasiou, Dimitrios
 3. Antoniou, Fabio
 4. Anyfantaki, Sofia
 5. Arvanitis, Petros
 6. Bakaouka, Elpiniki
 7. Ballas, Apostolos
 8. Ballis, Antonis
 9. Bekiros, Stelios
 10. Bilanakos, Christos
 11. Bitros, George C.
 12. Bougias, Alexandros
 13. Bratis, Theodoros
 14. Chalamandaris, George
 15. Christodoulakis, Nicos
 16. Christopoulos, Dimitris
 17. Christou, Tryfonas
 18. Demirakos, Efthimios
 19. Demos, Antonis
 20. Dendramis, Yiannis
 21. Dimelis, Sophia P
 22. Dimitrakopoulos, Dimitris
 23. Dimitriou, Dimitrios I
 24. Dioikitopoulos, Evangelos V.
 25. Drakos, Konstantinos
 26. Dramitinos, Manos
 27. Drymouras, Vasileios
 28. Economides, George
 29. Efthymiou, Vassilis A.
 30. Episcopos, Athanasios
 31. Florios, Kostas
 32. Genakos, Christos
 33. Georgoutsos, Dimitris
 34. Giamouridis, Daniel
 35. Giannouli, Amerissa
 36. Halikias, John
 37. Hatzipanayotou, Panos
 38. Kalyvitis, Sarantis
 39. Kammas, Pantelis
 40. Kanavitsa, Eleni
 41. Kaplanis, Ioannis
 42. Katselidis, Ioannis
 43. Katsikis, Ioannis
 44. Katsimi, Margarita
 45. Katsoulacos, Yannis
 46. Kavussanos, Manolis G.
 47. Kazanas, Thanassis
 48. Kollintzas, Tryphon
 49. Koundouri, Phoebe
 50. Kouretas, Georgios P.
 51. Koutsobinas, Thodoris
 52. Koutsoukos, Nick
 53. Lambrinoudakis, Costas
 54. Leledakis, George N.
 55. Lianos, Theodore P.
 56. Loizides, John (Ioannis) C.
 57. Louri, Helen
 58. Malandrakis, Ioannis
 59. Miaouli, Natasha
 60. Milliou, Chrysovalantou
 61. Moratis, George
 62. Moutos, Thomas
 63. Palivos, Theodore
 64. Panaretos, John
 65. Pantelias, Georgios
 66. Papadopoulos, Alecos
 67. Pechlivanos, Lambros
 68. Pepelasis, Ioanna Sapfo
 69. Philippopoulos, Apostolis
 70. Rekas, Magdalena
 71. Rompolis, Leonidas
 72. Sakellaris, Kostis
 73. Sakellaris, Plutarchos
 74. Siougle, Georgia
 75. Skartados, Panagiotis
 76. Skintzi, Georgia
 77. Skouras, Athanasios Thanos
 78. Skouras, Spyros P.
 79. Smyrnakis, Dimitris
 80. Spyrou, Spyros
 81. Syllignakis, Manolis
 82. Theodorou, Petros
 83. Topaloglou, Nikolas
 84. Tsakloglou, Panos
 85. Tsekrekos, Andrianos E.
 86. Tsouknidis, Dimitris
 87. Tzavalis, Elias
 88. Valentis, Helias
 89. Varthalitis, Petros
 90. Vasilaros, Vasileios
 91. Vassilakis, Spyros
 92. Vassilatos, Vanghelis
 93. Vella, Eugenia
 94. Vettas, Nikolaos
 95. Vlachou, Andriana
 96. Vrontos, Ioannis
 97. Xekalaki, Evdokia
 98. Xepapadeas, Anastasios
 99. Zacharias, Eleftherios
 100. Zan, Nikos
 101. Zarkada-Fraser, Anna

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Adam, Antonis (2005)
 2. Andrikopoulos, Andreas (2006) ?
 3. Migiakis, Petros (2008)
 4. Smyrnakis, Dimitris (2020)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:auebugr line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2021 Christian Zimmermann
All rights reserved