EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/auebugr.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Athens University of Economics and Business (AUEB)

Location: Athens, Greece
Homepage: http://www.aueb.gr/
Email:
Phone: +30 1 8203250
Fax: +301 8228419
Postal: 76, Patission Street, Athens 104 34
Handle: RePEc:edi:auebugr

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Alogoskoufis, George
 2. Anastasiou, Dimitrios
 3. Anyfantaki, Sofia
 4. Arvanitis, Petros
 5. Bakaouka, Elpiniki
 6. Ballas, Apostolos
 7. Bekiros, Stelios
 8. Bilanakos, Christos
 9. Bitros, George C.
 10. Chalamandaris, George
 11. Christodoulakis, Nicos
 12. Daskalakis, Nikolaos P.
 13. Demos, Antonis
 14. Demirakos, Efthimios
 15. Dimitriou, Dimitrios I
 16. Dimitrakopoulos, Dimitris
 17. Dimelis, Sophia P
 18. Dramitinos, Manos
 19. Drakos, Konstantinos
 20. Economides, George
 21. Efthymiou, Vassilis A.
 22. Episcopos, Athanasios
 23. Florios, Kostas
 24. Georgoutsos, Dimitris
 25. Genakos, Christos
 26. Giamouridis, Daniel
 27. Giannouli, Amerissa
 28. Hatzipanayotou, Panos
 29. Halikias, John
 30. Katsoulacos, Yannis
 31. Katsikis, Ioannis
 32. Kanavitsa, Eleni
 33. Kammas, Pantelis
 34. Kalyvitis, Sarantis
 35. Kavussanos, Manolis G.
 36. Katsimi, Margarita
 37. Katselidis, Ioannis
 38. Kazanas, Thanassis
 39. Koundouri, Phoebe
 40. Kouretas, Georgios P.
 41. Koutsoukos, Nick
 42. Koutsobinas, Thodoris
 43. Kollintzas, Tryphon
 44. Lambrinoudakis, Costas
 45. Leledakis, George N.
 46. Lianos, Theodore P.
 47. Loizides, John (Ioannis) C.
 48. Louri, Helen
 49. Miaouli, Natasha
 50. Milliou, Chrysovalantou
 51. Moutos, Thomas
 52. Moratis, George
 53. Papadopoulos, Alecos
 54. Palivos, Theodore
 55. Panaretos, John
 56. Pechlivanos, Lambros
 57. Pepelasis, Ioanna Sapfo
 58. Philippopoulos, Apostolis
 59. Rekas, Magdalena
 60. Rompolis, Leonidas
 61. Sakellaris, Plutarchos
 62. Sakellaris, Kostis
 63. Siougle, Georgia
 64. Skouras, Athanasios Thanos
 65. Skouras, Spyros P.
 66. Skintzi, Georgia
 67. Spyrou, Spyros
 68. Syllignakis, Manolis
 69. Theodorou, Petros
 70. Topaloglou, Nikolas
 71. Tsekrekos, Andrianos E.
 72. Tsani, Stella
 73. Tsakloglou, Panos
 74. Tzavalis, Elias
 75. Vassilakis, Spyros
 76. Valentis, Helias
 77. Vassilatos, Vanghelis
 78. Vasilaros, Vasileios
 79. Vettas, Nikolaos
 80. Vlachou, Andriana
 81. Vrontos, Ioannis
 82. Xepapadeas, Anastasios
 83. Xekalaki, Evdokia
 84. Zarkada-Fraser, Anna
 85. Zacharias, Eleftherios
 86. Zan, Nikos

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Adam, Antonis (2005)
 2. Andrikopoulos, Andreas (2006)
 3. Migiakis, Petros (2008)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:auebugr line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved