EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/auebugr.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Athens University of Economics and Business (AUEB)

Location: Athens, Greece
Homepage: http://www.aueb.gr/
Email:
Phone: +30 1 8203250
Fax: +301 8228419
Postal: 76, Patission Street, Athens 104 34
Handle: RePEc:edi:auebugr

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Alogoskoufis, George
 2. Anastasiou, Dimitrios
 3. Arvanitis, Petros
 4. Bakaouka, Elpiniki
 5. Ballas, Apostolos
 6. Bilanakos, Christos
 7. Bitros, George C.
 8. Chalamandaris, George
 9. Christodoulakis, Nicos
 10. Daskalakis, Nikolaos P.
 11. Demos, Antonis
 12. Demirakos, Efthimios
 13. Dimitrakopoulos, Dimitris
 14. Dimelis, Sophia P
 15. Dramitinos, Manos
 16. Drakos, Konstantinos
 17. Economides, George
 18. Efthymiou, Vassilis A.
 19. Episcopos, Athanasios
 20. Florios, Kostas
 21. Georgoutsos, Dimitris
 22. Genakos, Christos
 23. Giamouridis, Daniel
 24. Giannouli, Amerissa
 25. Halikias, John
 26. Katsoulacos, Yannis
 27. Katsikis, Ioannis
 28. Kapopoulos, Panayotis Th.
 29. Kammas, Pantelis
 30. Kalyvitis, Sarantis
 31. Kavussanos, Manolis G.
 32. Katsimi, Margarita
 33. Katselidis, Ioannis
 34. Kazanas, Thanassis
 35. Koundouri, Phoebe
 36. Kouretas, Georgios P.
 37. Koutsoukos, Nick
 38. Koutsobinas, Thodoris
 39. Kollintzas, Tryphon
 40. Lambrinoudakis, Costas
 41. Leledakis, George N.
 42. Lianos, Theodore P.
 43. Loizides, John C.
 44. Louzis, Dimitrios P.
 45. Louri, Helen
 46. Miaouli, Natasha
 47. Milliou, Chrysovalantou
 48. Moutos, Thomas
 49. Moratis, George
 50. Papadopoulos, Alecos
 51. Palivos, Theodore
 52. Panaretos, John
 53. Pechlivanos, Lambros
 54. Pepelasis, Ioanna Sapfo
 55. Philippopoulos, Apostolis
 56. Rekas, Magdalena
 57. Rompolis, Leonidas
 58. Sakkas, Stylianos
 59. Sakellaris, Plutarchos
 60. Sakellaris, Kostis ?
 61. Siougle, Georgia
 62. Skouras, Spyros P.
 63. Skintzi, Georgia
 64. Spyrou, Spyros
 65. Syllignakis, Manolis
 66. Theodorou, Petros
 67. Tsionas, Mike
 68. Tsekrekos, Andrianos E.
 69. Tsakloglou, Panos
 70. Tzavalis, Elias
 71. Vassilakis, Spyros
 72. Valentis, Helias
 73. Vassilatos, Vanghelis
 74. Vasilaros, Vasileios
 75. Vettas, Nikolaos
 76. Vlachou, Andriana
 77. Vrontos, Ioannis
 78. Xepapadeas, Anastasios
 79. Xekalaki, Evdokia
 80. Zarkada-Fraser, Anna
 81. Zacharias, Eleftherios
 82. Zan, Nikos

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Adam, Antonis (2005)
 2. Andrikopoulos, Andreas (2006)
 3. Migiakis, Petros (2008)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:auebugr line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved