EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/auebugr.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Athens University of Economics and Business (AUEB)

Location: Athens, Greece
Homepage: http://www.aueb.gr/
Email:
Phone: +30 1 8203250
Fax: +301 8228419
Postal: 76, Patission Street, Athens 104 34
Handle: RePEc:edi:auebugr

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Agoraki, Maria-Eleni
 2. Alogoskoufis, George
 3. Anastasiou, Dimitrios
 4. Anyfantaki, Sofia
 5. Arvanitis, Petros
 6. Bakaouka, Elpiniki
 7. Ballas, Apostolos
 8. Bekiros, Stelios
 9. Bilanakos, Christos
 10. Bitros, George C.
 11. Chalamandaris, George
 12. Christodoulakis, Nicos
 13. Daskalakis, Nikolaos P.
 14. Demos, Antonis
 15. Demirakos, Efthimios
 16. Dimitriou, Dimitrios I
 17. Dimitrakopoulos, Dimitris
 18. Dimelis, Sophia P
 19. Dramitinos, Manos
 20. Drakos, Konstantinos
 21. Economides, George
 22. Efthymiou, Vassilis A.
 23. Episcopos, Athanasios
 24. Florios, Kostas
 25. Georgoutsos, Dimitris
 26. Genakos, Christos
 27. Giamouridis, Daniel
 28. Giannouli, Amerissa
 29. Hatzipanayotou, Panos
 30. Halikias, John
 31. Katsoulacos, Yannis
 32. Katsikis, Ioannis
 33. Kanavitsa, Eleni
 34. Kammas, Pantelis
 35. Kalyvitis, Sarantis
 36. Kavussanos, Manolis G.
 37. Katsimi, Margarita
 38. Katselidis, Ioannis
 39. Kazanas, Thanassis
 40. Koundouri, Phoebe
 41. Kouretas, Georgios P.
 42. Koutsoukos, Nick
 43. Koutsobinas, Thodoris
 44. Kollintzas, Tryphon
 45. Lambrinoudakis, Costas
 46. Leledakis, George N.
 47. Lianos, Theodore P.
 48. Loizides, John (Ioannis) C.
 49. Louri, Helen
 50. Miaouli, Natasha
 51. Milliou, Chrysovalantou
 52. Moutos, Thomas
 53. Moratis, George
 54. Papadopoulos, Alecos
 55. Palivos, Theodore
 56. Panaretos, John
 57. Pechlivanos, Lambros
 58. Pepelasis, Ioanna Sapfo
 59. Philippopoulos, Apostolis
 60. Rekas, Magdalena
 61. Rompolis, Leonidas
 62. Sakellaris, Plutarchos
 63. Sakellaris, Kostis
 64. Siougle, Georgia
 65. Skouras, Athanasios Thanos
 66. Skouras, Spyros P.
 67. Skintzi, Georgia
 68. Spyrou, Spyros
 69. Syllignakis, Manolis
 70. Theodorou, Petros
 71. Topaloglou, Nikolas
 72. Tsekrekos, Andrianos E.
 73. Tsani, Stella
 74. Tsakloglou, Panos
 75. Tzavalis, Elias
 76. Vassilakis, Spyros
 77. Valentis, Helias
 78. Vassilatos, Vanghelis
 79. Vasilaros, Vasileios
 80. Vettas, Nikolaos
 81. Vlachou, Andriana
 82. Vrontos, Ioannis
 83. Xepapadeas, Anastasios
 84. Xekalaki, Evdokia
 85. Zarkada-Fraser, Anna
 86. Zacharias, Eleftherios
 87. Zan, Nikos

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Adam, Antonis (2005)
 2. Andrikopoulos, Andreas (2006)
 3. Migiakis, Petros (2008)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:auebugr line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved