EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Athens University of Economics and Business (AUEB)

Location: Athens, Greece
Homepage: http://www.aueb.gr/
Email:
Phone: +30 1 8203250
Fax: +301 8228419
Postal: 76, Patission Street, Athens 104 34
Handle: RePEc:edi:auebugr

Subentities listed with EDIRC:

 1. Athens Institute of Economic Policy Studies (IMO¶), Athens University of Economics and Business (AUEB)
 2. Department of Accounting and Finance, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 3. Department of Business Administration, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 4. Department of Economics, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 5. Department of International and European Economic Studies, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 6. Department of Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 7. Network Economics and Services Laboratory, Athens University of Economics and Business (AUEB)

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Athens University Of Economics and Business, Department of Economics
 2. DEOS Working Papers, Athens University of Economics and Business
 3. Athens University of Economics and Business, Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Alogoskoufis, George
 2. Anastasiou, Dimitrios
 3. Arvanitis, Petros
 4. Bakaouka, Elpiniki
 5. Ballas, Apostolos
 6. Bilanakos, Christos
 7. Bitros, George C.
 8. Chalamandaris, George
 9. Christodoulakis, Nicos
 10. Daskalakis, Nikolaos P.
 11. Demos, Antonis
 12. Demirakos, Efthimios
 13. Dioikitopoulos, Evangelos V.
 14. Dimitrakopoulos, Dimitris
 15. Dimelis, Sophia P
 16. Dramitinos, Manos
 17. Drakos, Konstantinos
 18. Economides, George
 19. Efthymiou, Vassilis A.
 20. Episcopos, Athanasios
 21. Florios, Kostas
 22. Georgoutsos, Dimitris
 23. Genakos, Christos
 24. Giamouridis, Daniel
 25. Giannouli, Amerissa
 26. Halikias, John
 27. Katsoulacos, Yannis
 28. Kapopoulos, Panayotis Th.
 29. Kalyvitis, Sarantis
 30. Kavussanos, Manolis G.
 31. Katsimi, Margarita
 32. Katselidis, Ioannis
 33. Kazanas, Thanassis
 34. Koundouri, Phoebe
 35. Kouretas, Georgios P.
 36. Koutsoukos, Nick
 37. Koutsobinas, Thodoris
 38. Kollintzas, Tryphon
 39. Lambrinoudakis, Costas
 40. Leledakis, George N.
 41. Lianos, Theodore P.
 42. Loizides, John C.
 43. Louzis, Dimitrios P.
 44. Louri, Helen
 45. Miaouli, Natasha
 46. Milliou, Chrysovalantou
 47. Moutos, Thomas
 48. Moratis, George
 49. Palivos, Theodore
 50. Panaretos, John
 51. Pechlivanos, Lambros
 52. Pepelasis, Ioanna Sapfo
 53. Philippopoulos, Apostolis
 54. Rekas, Magdalena
 55. Rompolis, Leonidas
 56. Sakkas, Stylianos
 57. Sakellaris, Plutarchos
 58. Sakellaris, Kostis ?
 59. Siougle, Georgia
 60. Skouras, Spyros P.
 61. Skintzi, Georgia
 62. Spyrou, Spyros
 63. Syllignakis, Manolis
 64. Theodorou, Petros
 65. Tsekrekos, Andrianos E.
 66. Tsakloglou, Panos
 67. Tzavalis, Elias
 68. Vassilakis, Spyros
 69. Valentis, Helias
 70. Vassilatos, Vanghelis
 71. Vasilaros, Vasileios
 72. Vettas, Nikolaos
 73. Vlachou, Andriana
 74. Vrontos, Ioannis
 75. Xepapadeas, Anastasios
 76. Xekalaki, Evdokia
 77. Zarkada-Fraser, Anna
 78. Zacharias, Eleftherios
 79. Zan, Nikos

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Adam, Antonis (2005)
 2. Andrikopoulos, Andreas (2006)
 3. Migiakis, Petros (2008)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved