EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Athens University of Economics and Business (AUEB)

Location: Athens, Greece
Homepage: http://www.aueb.gr/
Email:
Phone: +30 1 8203250
Fax: +301 8228419
Postal: 76, Patission Street, Athens 104 34
Handle: RePEc:edi:auebugr

Subentities listed with EDIRC:

 1. Athens Institute of Economic Policy Studies (IMO¶), Athens University of Economics and Business (AUEB)
 2. Department of Accounting and Finance, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 3. Department of Business Administration, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 4. Department of Economics, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 5. Department of International and European Economic Studies, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 6. Department of Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 7. Network Economics and Services Laboratory, Athens University of Economics and Business (AUEB)

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Athens University Of Economics and Business, Department of Economics
 2. DEOS Working Papers, Athens University of Economics and Business
 3. Athens University of Economics and Business, Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Alogoskoufis, George
 2. Amaral, Esbelta Teresa
 3. Anastasiou, Dimitrios
 4. Arvanitis, Petros
 5. Bakaouka, Elpiniki
 6. Ballas, Apostolos
 7. Bekiros, Stelios
 8. Bilanakos, Christos
 9. Bitros, George C.
 10. Chalamandaris, George
 11. Christodoulakis, Nicos
 12. Daskalakis, Nikolaos P.
 13. Demos, Antonis
 14. Demirakos, Efthimios
 15. Dioikitopoulos, Evangelos V.
 16. Dimitrakopoulos, Dimitris
 17. Dimelis, Sophia P
 18. Dramitinos, Manos
 19. Drakos, Konstantinos
 20. Economides, George
 21. Efthymiou, Vassilis A.
 22. Episcopos, Athanasios
 23. Florios, Kostas
 24. Georgoutsos, Dimitris
 25. Genakos, Christos
 26. Giamouridis, Daniel
 27. Giannouli, Amerissa
 28. Halikias, John
 29. Katsoulacos, Yannis
 30. Kapopoulos, Panayotis Th.
 31. Kalyvitis, Sarantis
 32. Kavussanos, Manolis G.
 33. Katsimi, Margarita
 34. Katselidis, Ioannis
 35. Kazanas, Thanassis
 36. Koundouri, Phoebe
 37. Kouretas, Georgios P.
 38. Koutsoukos, Nick
 39. Koutsobinas, Thodoris
 40. Kollintzas, Tryphon
 41. Lambrinoudakis, Costas
 42. Leledakis, George N.
 43. Lianos, Theodore P.
 44. Loizides, John C.
 45. Louzis, Dimitrios P.
 46. Louri, Helen
 47. Michaelides, Panayotis G.
 48. Miaouli, Natasha
 49. Milliou, Chrysovalantou
 50. Moutos, Thomas
 51. Moratis, George
 52. Palivos, Theodore
 53. Panaretos, John
 54. Pechlivanos, Lambros
 55. Pepelasis, Ioanna Sapfo
 56. Philippopoulos, Apostolis
 57. Rekas, Magdalena
 58. Rompolis, Leonidas
 59. Sakkas, Stylianos
 60. Sakellaris, Plutarchos
 61. Sakellaris, Kostis ?
 62. Siougle, Georgia
 63. Skouras, Spyros P.
 64. Skintzi, Georgia
 65. Spyrou, Spyros
 66. Syllignakis, Manolis
 67. Theodorou, Petros
 68. Tsekrekos, Andrianos E.
 69. Tsionas, Efthymios Mike
 70. Tsakloglou, Panos
 71. Tzavalis, Elias
 72. Vassilakis, Spyros
 73. Valentis, Helias
 74. Vassilatos, Vanghelis
 75. Vasilaros, Vasileios
 76. Vettas, Nikolaos
 77. Vlachou, Andriana
 78. Vrontos, Ioannis
 79. Xepapadeas, Anastasios
 80. Xekalaki, Evdokia
 81. Zarkada-Fraser, Anna
 82. Zacharias, Eleftherios
 83. Zan, Nikos

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Adam, Antonis (2005)
 2. Migiakis, Petros (2008)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved