EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Athens University of Economics and Business (AUEB)

Location: Athens, Greece
Homepage: http://www.aueb.gr/
Email:
Phone: +30 1 8203250
Fax: +301 8228419
Postal: 76, Patission Street, Athens 104 34
Handle: RePEc:edi:auebugr

Subentities listed with EDIRC:

 1. Athens Institute of Economic Policy Studies (IMO¶), Athens University of Economics and Business (AUEB)
 2. Department of Accounting and Finance, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 3. Department of Business Administration, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 4. Department of Economics, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 5. Department of International and European Economic Studies, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 6. Department of Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business (AUEB)
 7. Network Economics and Services Laboratory, Athens University of Economics and Business (AUEB)

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Athens University Of Economics and Business, Department of Economics
 2. DEOS Working Papers, Athens University of Economics and Business
 3. Athens University of Economics and Business, Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Alogoskoufis, George
 2. Anastasiou, Dimitrios
 3. Arvanitis, Petros
 4. Bakaouka, Elpiniki
 5. Ballas, Apostolos
 6. Bekiros, Stelios
 7. Bilanakos, Christos
 8. Bitros, George C.
 9. Chalamandaris, George
 10. Christodoulakis, Nicos
 11. Daskalakis, Nikolaos P.
 12. Demos, Antonis
 13. Demirakos, Efthimios
 14. Dioikitopoulos, Evangelos V.
 15. Dimitrakopoulos, Dimitris
 16. Dimelis, Sophia P
 17. Dramitinos, Manos
 18. Drakos, Konstantinos
 19. Economides, George
 20. Efthymiou, Vassilis A.
 21. Episcopos, Athanasios
 22. Florios, Kostas
 23. Georgoutsos, Dimitris
 24. Genakos, Christos
 25. Giamouridis, Daniel
 26. Giannouli, Amerissa
 27. Halikias, John
 28. Katsoulacos, Yannis
 29. Kapopoulos, Panayotis Th.
 30. Kalyvitis, Sarantis
 31. Kavussanos, Manolis G.
 32. Katsimi, Margarita
 33. Katselidis, Ioannis
 34. Kazanas, Thanassis
 35. Koundouri, Phoebe
 36. Kouretas, Georgios P.
 37. Koutsoukos, Nick
 38. Koutsobinas, Thodoris
 39. Kollintzas, Tryphon
 40. Lambrinoudakis, Costas
 41. Leledakis, George N.
 42. Lianos, Theodore P.
 43. Loizides, John C.
 44. Louzis, Dimitrios P.
 45. Louri, Helen
 46. Michaelides, Panayotis G.
 47. Miaouli, Natasha
 48. Milliou, Chrysovalantou
 49. Moutos, Thomas
 50. Moratis, George
 51. Palivos, Theodore
 52. Panaretos, John
 53. Pechlivanos, Lambros
 54. Pepelasis, Ioanna Sapfo
 55. Philippopoulos, Apostolis
 56. Rekas, Magdalena
 57. Rompolis, Leonidas
 58. Sakkas, Stylianos
 59. Sakellaris, Plutarchos
 60. Sakellaris, Kostis ?
 61. Siougle, Georgia
 62. Skouras, Spyros P.
 63. Skintzi, Georgia
 64. Spyrou, Spyros
 65. Syllignakis, Manolis
 66. Theodorou, Petros
 67. Tsekrekos, Andrianos E.
 68. Tsionas, Efthymios Mike
 69. Tsakloglou, Panos
 70. Tzavalis, Elias
 71. Vassilakis, Spyros
 72. Valentis, Helias
 73. Vassilatos, Vanghelis
 74. Vasilaros, Vasileios
 75. Vettas, Nikolaos
 76. Vlachou, Andriana
 77. Vrontos, Ioannis
 78. Xepapadeas, Anastasios
 79. Xekalaki, Evdokia
 80. Zarkada-Fraser, Anna
 81. Zacharias, Eleftherios
 82. Zan, Nikos

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Adam, Antonis (2005)
 2. Andrikopoulos, Andreas (2006)
 3. Migiakis, Petros (2008)

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved