EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/sphseru.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Saint Petersburg Branch, School of Economics and Management

National Research University Higher School of Economics (HSE)

Location: St. Petersburg, Russia
Homepage: http://spb.hse.ru/scem/
Email:

Phone: +7(495)7713232
Fax: +7(495)6287931
Postal: Souza Pechatnikov str., 16, Saint-Petersburg, 190008
Handle: RePEc:edi:sphseru
Areas or Functions:
Publications that are listed with RePEc:

Authored by members of this institution

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Aleksandrova, Ekaterina Aleksandrovna
 2. Alekseevish, Baranov Viktor
 3. Averyanova, Yuliya V.
 4. Azarnert, Leonid V.
 5. Baklanov, Artem
 6. Behrens, Kristian
 7. Butukhanov, Alexander
 8. Dedova, Mariya ?
 9. Fedyunina, Anna A.
 10. Gordin, Valery
 11. Ianovski, Egor
 12. Iskhakov, Fedor
 13. Ivanov, Mikhail A.
 14. Ivanova, Vera Ivanovna
 15. Ivashchenko, Sergey
 16. Kadnikov, Daniel
 17. Kadochnikov, Sergey
 18. Kerov, Leonid Sr.
 19. Kholodilin, Konstantin Arkadievich
 20. Kichko, Sergey
 21. Kokovin, Sergey
 22. Kolchinskaya, Elizaveta
 23. Kondratev, Aleksei Yurievich
 24. Kucheryavyy, Konstantin
 25. Kusharina, Elena
 26. Kuznetsova, Maria
 27. Larchenko, Lubov Vasilyevna
 28. Limonov, Leonid Eduardovich
 29. Lipatnikov, Vitalii Sergeevich
 30. Malykhin, Nikita Ilyich
 31. Matetskaya, Marina Vladimirovna
 32. Moulin, Herve
 33. Muravyev, Alexander
 34. Nastych, Maria
 35. Nesterov, Alexander
 36. Nikitin, Yakov Yu.
 37. Novatorov, Edouard Sr. ?
 38. Ostapenko, Vsevolod
 39. Ozhegov, Evgeniy M.
 40. Pokrovsky, Dmitry
 41. Pyrlik, Vladimir
 42. Rincon, Carlos J.
 43. Rogova, Elena
 44. Rudenko, Dmitry
 45. Rusetskaya, Olga
 46. Sandomirskaia, Marina
 47. Sandomirskiy, Fedor
 48. Sanina, Anna
 49. Serova, Elena G.
 50. Shakina, Elena
 51. Sharunova, Vera
 52. Shirokov, Nikolai
 53. Shirokova, Galina V.
 54. Sidorov, Alexander
 55. Skorobogatov, Alexander S.
 56. Slobodyan, Sergey
 57. Sorokin, Constantine Sergeevich
 58. Sorokin, Dmitry
 59. Svetunkov, Sergey Gennadievich Sr.
 60. Tarasova, Yulia
 61. Tatarova, Ekaterina
 62. Tereshchenko, Dmitrii
 63. Tsatsulin, Alexander
 64. Tsyplyaeva, Natalia
 65. Ushchev, Philip
 66. Veretennik, Elena
 67. Vukovic, Darko B
 68. Yanovskaya, Elena B.
 69. Zaichenko, Natalya
 70. Zazdravnykh, Evguenii
 71. Zhikharevich, Boris Savelievich
 72. Zhuravleva, Tatyana

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:sphseru line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2022 Christian Zimmermann
All rights reserved