EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Location: St. Petersburg, Russia
Homepage: http://spb.hse.ru/
Email:
Phone: +7(495)7713232
Fax: +7(495)6287931
Postal: Souza Pechatnikov str., 16, Saint-Petersburg, 190008
Handle: RePEc:edi:sphseru

Subentities listed with EDIRC:

 1. Center for Market Studies and Spatial Economics, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 2. Faculty of Economics, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 3. Department of Financial Markets and Financial Management, Faculty of Economics, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 4. Department of Urban and Regional Economics, Faculty of Economics, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 5. Faculty of Management, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 6. Department of Public Administration and Local Government, Faculty of Management, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 7. International Centre for Health Economics, Management, and Policy (CHEMP), Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Aleksandrova, Ekaterina Aleksandrovna
 2. Alekseevish, Baranov Viktor
 3. Barajas, Angel
 4. Behrens, Kristian
 5. Butukhanov, Alexander
 6. Dedova, Mariya
 7. Fedyunina, Anna A.
 8. Gerry, Christopher J.
 9. Gordin, Valery
 10. Goryunov, Maxim
 11. Ivashchenko, Sergey
 12. Ivanova, Vera Ivanovna
 13. Ivanov, Mikhail A.
 14. Kadochnikov, Sergey M.
 15. Kadnikov, Daniel
 16. Kerov, Leonid Sr.
 17. Khon, Olga D.
 18. Kichko, Sergey
 19. Kokovin, Sergey
 20. Kolchinskaya, Elizaveta
 21. Kuznetsova, Maria
 22. Larchenko, Lubov Vasilyevna
 23. Limonov, Leonid Eduardovich
 24. Lipatnikov, Vitalii Sergeevich
 25. Matetskaya, Marina Vladimirovna
 26. Malykhin, Nikita Ilyich
 27. Molchanov, Pavel
 28. Muravyev, Alexander
 29. Nastych, Maria
 30. Nikitin, Yakov Yu.
 31. Novatorov, Edouard Sr.
 32. Osharin, Alexander
 33. Pokrovsky, Dmitry
 34. Pyrlik, Vladimir
 35. Rogova, Elena
 36. Rusetskaya, Olga
 37. Sandomirskaia, Marina
 38. Sanina, Anna
 39. Semerikova, Elena
 40. Shakina, Elena
 41. Shirokov, Nikolai
 42. Sharunova, Vera
 43. Sidorov, Alexander
 44. Skorobogatov, Alexander S.
 45. Sloev, Igor
 46. Slobodyan, Sergey
 47. Sorokin, Dmitry
 48. Svetunkov, Sergey Gennadievich Sr.
 49. Tarasova, Yulia
 50. Tatarova, Ekaterina
 51. Thisse, Jacques Fran├žois
 52. Trushina, Natalia
 53. Tsyplyaeva, Natalia
 54. Ushchev, Philip
 55. Usenko, Vladimir V.
 56. Veretennik, Elena
 57. Yanovskaya, Elena B.
 58. Zaichenko, Natalya
 59. Zhikharevich, Boris Savelievich

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved