EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Location: St. Petersburg, Russia
Homepage: http://spb.hse.ru/
Email:
Phone: +7(495)7713232
Fax: +7(495)6287931
Postal: Souza Pechatnikov str., 16, Saint-Petersburg, 190008
Handle: RePEc:edi:sphseru

Subentities listed with EDIRC:

 1. Center for Market Studies and Spatial Economics, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 2. Faculty of Economics, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 3. Department of Financial Markets and Financial Management, Faculty of Economics, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 4. Department of Urban and Regional Economics, Faculty of Economics, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 5. Faculty of Management, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics
 6. Department of Public Administration and Local Government, Faculty of Management, Saint Petersburg Branch, National Research University Higher School of Economics

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Aleksandrova, Ekaterina Aleksandrovna
 2. Alekseevish, Baranov Viktor
 3. Behrens, Kristian
 4. Butukhanov, Alexander
 5. Dedova, Mariya
 6. Fedyunina, Anna A.
 7. Gerry, Christopher J.
 8. Gordin, Valery
 9. Goryunov, Maxim
 10. Ivashchenko, Sergey
 11. Ivanova, Vera Ivanovna
 12. Ivanov, Mikhail A.
 13. Kadochnikov, Sergey M.
 14. Kadnikov, Daniel
 15. Kerov, Leonid Sr.
 16. Kichko, Sergey
 17. Kokovin, Sergey
 18. Kolchinskaya, Elizaveta
 19. Kuznetsova, Maria
 20. Larchenko, Lubov Vasilyevna
 21. Limonov, Leonid Eduardovich
 22. Lipatnikov, Vitalii Sergeevich
 23. Matetskaya, Marina Vladimirovna
 24. Malykhin, Nikita Ilyich
 25. Molchanov, Pavel
 26. Muravyev, Alexander
 27. Nastych, Maria
 28. Nikitin, Yakov Yu.
 29. Novatorov, Edouard Sr.
 30. Osharin, Alexander
 31. Pokrovsky, Dmitry
 32. Pyrlik, Vladimir
 33. Rogova, Elena
 34. Rusetskaya, Olga
 35. Sandomirskaia, Marina
 36. Sanina, Anna
 37. Semerikova, Elena
 38. Shirokov, Nikolai
 39. Sharunova, Vera
 40. Sidorov, Alexander
 41. Skorobogatov, Alexander S.
 42. Sloev, Igor
 43. Slobodyan, Sergey
 44. Sorokin, Dmitry
 45. Svetunkov, Sergey Gennadievich Sr.
 46. Tarasova, Yulia
 47. Tatarova, Ekaterina
 48. Thisse, Jacques Fran├žois
 49. Trushina, Natalia
 50. Tsyplyaeva, Natalia
 51. Ushchev, Philip
 52. Usenko, Vladimir V.
 53. Veretennik, Elena
 54. Yanovskaya, Elena B.
 55. Zaichenko, Natalya
 56. Zhikharevich, Boris Savelievich

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved