EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/sphseru.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Location: St. Petersburg, Russia
Homepage: http://spb.hse.ru/
Email:
Phone: +7(495)7713232
Fax: +7(495)6287931
Postal: Souza Pechatnikov str., 16, Saint-Petersburg, 190008
Handle: RePEc:edi:sphseru
Areas or Functions:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Aleksandrova, Ekaterina Aleksandrovna
 2. Alekseevish, Baranov Viktor
 3. Averyanova, Yuliya V.
 4. Azarnert, Leonid V.
 5. Baklanov, Artem
 6. Barajas, Angel
 7. Behrens, Kristian
 8. Butukhanov, Alexander
 9. Dedova, Mariya ?
 10. Fedyunina, Anna A.
 11. Gerry, Christopher J.
 12. Gordin, Valery
 13. Goryunov, Maxim
 14. Gusev, Vasily Vasilievich
 15. Ianovski, Egor
 16. Ivanov, Mikhail A.
 17. Ivanova, Vera Ivanovna
 18. Ivashchenko, Sergey
 19. Kadnikov, Daniel
 20. Kadochnikov, Sergey
 21. Kerov, Leonid Sr.
 22. Kholodilin, Konstantin Arkadievich
 23. Kichko, Sergey
 24. Kokovin, Sergey
 25. Kolchinskaya, Elizaveta
 26. Kondratev, Aleksei Yurievich
 27. Kucheryavyy, Konstantin
 28. Kuznetsova, Maria
 29. Larchenko, Lubov Vasilyevna
 30. Limonov, Leonid Eduardovich
 31. Lipatnikov, Vitalii Sergeevich
 32. Malykhin, Nikita Ilyich
 33. Matetskaya, Marina Vladimirovna
 34. Moulin, Herve
 35. Muravyev, Alexander
 36. Nastych, Maria
 37. Nesterov, Alexander
 38. Nikitin, Yakov Yu.
 39. Novatorov, Edouard Sr. ?
 40. Ozhegov, Evgeniy M.
 41. Pokrovsky, Dmitry
 42. Pyrlik, Vladimir
 43. Rogova, Elena
 44. Rusetskaya, Olga
 45. Sandomirskaia, Marina
 46. Sandomirskiy, Fedor
 47. Sanina, Anna
 48. Semerikova, Elena
 49. Serova, Elena G.
 50. Shakina, Elena
 51. Sharunova, Vera
 52. Shirokov, Nikolai
 53. Sidorov, Alexander
 54. Skorobogatov, Alexander S.
 55. Slobodyan, Sergey
 56. Sloev, Igor
 57. Sorokin, Dmitry
 58. Svetunkov, Sergey Gennadievich Sr.
 59. Tarasova, Yulia
 60. Tatarova, Ekaterina
 61. Tereshchenko, Dmitrii
 62. Thisse, Jacques Fran├žois
 63. Trushina, Natalia
 64. Tsyplyaeva, Natalia
 65. Ushchev, Philip
 66. Veretennik, Elena
 67. Yanovskaya, Elena B.
 68. Zaichenko, Natalya
 69. Zhikharevich, Boris Savelievich
 70. Zhuravleva, Tatyana

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:sphseru line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2020 Christian Zimmermann
All rights reserved