EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics and Management

Tsinghua University

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.sem.tsinghua.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:setsicn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Center for Financial Research (CCFR), School of Economics and Management, Tsinghua University

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Chong-En ?
 2. Bo, Zhang Ya
 3. Cai, Di
 4. Chi, Wei ?
 5. Cheng, Simon Zijian
 6. Fan, Yang
 7. Fu, Lin
 8. Guo, Shen Xian
 9. He, Ping ?
 10. Hoom, Li Fei II
 11. Jiang, Lei ?
 12. Liu, Zhiyuan
 13. Liu, Chun ?
 14. Li, Bo ?
 15. Li, Jinliang
 16. Lu, Yi
 17. Luo, Wenlan ?
 18. Ma, Hong
 19. Meng, Lingsheng ?
 20. Newallo-Christian, Ricardo
 21. Ouyang, Min
 22. Peng, Chunli
 23. Powers, Michael R. ?
 24. Qiao, Xue ?
 25. Shi, Xinzheng ?
 26. Wang, Guang
 27. Wang, Pusci
 28. Wen, Yi
 29. White, Alexander
 30. Wu, Binzhen ?
 31. Xiang, Wei
 32. Xu, Xiang
 33. Zhang, Lei
 34. Zhang, Juliang
 35. Zhang, Lihong ?
 36. Zhang, Meng Sr.

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved