EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics and Management

Tsinghua University

Location: Beijing, China
Homepage: http://www.sem.tsinghua.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:setsicn

Subentities listed with EDIRC:

 1. China Center for Financial Research (CCFR), School of Economics and Management, Tsinghua University

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bai, Chong-En
 2. Bo, Zhang Ya
 3. Cai, Di
 4. Chi, Wei
 5. Cheng, Simon Zijian
 6. Fan, Yang
 7. Fu, Lin
 8. Guo, Shen Xian
 9. He, Ping
 10. Hoom, Li Fei II
 11. Jiang, Lei ?
 12. Liu, Zhiyuan
 13. Liu, Chun
 14. Li, Bo
 15. Li, Hongbin
 16. Li, Jinliang
 17. Lu, Yi
 18. Ma, Hong
 19. Meng, Lingsheng
 20. Newallo-Christian, Ricardo
 21. Ouyang, Min
 22. Peng, Chunli
 23. Powers, Michael R.
 24. Qiao, Xue ?
 25. Shi, Xinzheng
 26. Wang, Guang
 27. Wang, Pusci
 28. Wen, Yi
 29. White, Alexander ?
 30. Wu, Binzhen
 31. Xiang, Wei
 32. Xu, Xiang
 33. Zhang, Lei
 34. Zhang, Juliang
 35. Zhang, Lihong
 36. Zhang, Meng Sr.

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved