EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Fudan University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.econ.fudan.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: No. 600. Guoquan Rd., Shanghai
Handle: RePEc:edi:sefudcn

Subentities listed with EDIRC:

 1. Center for Energy Economics and Strategy Studies, School of Economics, Fudan University
 2. China Center for Economic Studies, School of Economics, Fudan University

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Abotsi, Kodjo
 2. Ben, Liu Jianfeng
 3. Cheng, Dazhong
 4. Chan, Linda
 5. Chu, Angus C.
 6. Fang, Hanming
 7. Fang, Yinho
 8. Fan, Xiaoyan
 9. Gao, Hong
 10. Jiao, Da
 11. Ju, Gaosheng
 12. Kang, Mingyi
 13. Kou, Zonglai
 14. Lai, Junping
 15. Li, Dan
 16. Lin, Shu
 17. Li, Fangxue
 18. Liu, Yu
 19. Liu, Xiaofeng
 20. Long, Quan
 21. Luo, Jie
 22. Nie, Xuwen
 23. Qian, Haoqi
 24. Sharma, Kalyan Raj
 25. Song, Zheng Michael
 26. Sun, Jason
 27. Wang, Dihai
 28. Wang, Yiyao
 29. Wang, Wenyan
 30. Wang, Cheng
 31. Wang, Xilin
 32. Wei, Xiao
 33. Wu, Jianfeng
 34. Xie, Sheng
 35. Xu, Xian
 36. Xu, Tong
 37. Zhou, Xiangyang Sr.
 38. Zhu, Junjun
 39. Zhu, Hongfei

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved