EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Fudan University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.econ.fudan.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: No. 600. Guoquan Rd., Shanghai
Handle: RePEc:edi:sefudcn

Subentities listed with EDIRC:

 1. Center for Energy Economics and Strategy Studies, School of Economics, Fudan University
 2. China Center for Economic Studies, School of Economics, Fudan University

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Abotsi, Kodjo
 2. Ben, Liu Jianfeng
 3. Cheng, Dazhong
 4. Chan, Linda
 5. Chu, Angus C.
 6. Fang, Yinho
 7. Gao, Hong
 8. Jiao, Da
 9. Ju, Gaosheng
 10. Kang, Mingyi
 11. Kou, Zonglai
 12. Lai, Junping
 13. Li, Dan
 14. Lin, Shu
 15. Li, Fangxue
 16. Liu, Yu
 17. Liu, Xiaofeng
 18. Long, Quan
 19. Luo, Jie
 20. Nie, Xuwen
 21. Qian, Haoqi
 22. Sharma, Kalyan Raj
 23. Song, Zheng Michael
 24. Sun, Jason
 25. Wang, Dihai
 26. Wang, Yiyao
 27. Wang, Wenyan
 28. Wang, Cheng
 29. Wei, Xiao
 30. Wu, Jianfeng
 31. Xie, Sheng
 32. Xu, Xian
 33. Xu, Tong
 34. Zhou, Xiangyang Sr.
 35. Zhu, Junjun
 36. Zhu, Hongfei

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved