EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics

Fudan University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.econ.fudan.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal: No. 600. Guoquan Rd., Shanghai
Handle: RePEc:edi:sefudcn

Subentities listed with EDIRC:

 1. Center for Energy Economics and Strategy Studies, School of Economics, Fudan University
 2. China Center for Economic Studies, School of Economics, Fudan University

Additional details:

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Abotsi, Kodjo
 2. Ben, Liu Jianfeng
 3. Cheng, Dazhong
 4. Chan, Linda
 5. Chu, Angus C.
 6. Fang, Yinho
 7. Gao, Hong
 8. Jiao, Da
 9. Kang, Mingyi
 10. Kou, Zonglai
 11. Lai, Junping
 12. Li, Dan
 13. Lin, Shu
 14. Li, Fangxue
 15. Liu, Yu
 16. Liu, Xiaofeng
 17. Long, Quan
 18. Luo, Jie
 19. Nie, Xuwen
 20. Qian, Haoqi
 21. Sharma, Kalyan Raj
 22. Song, Zheng Michael
 23. Sun, Jason
 24. Wang, Dihai
 25. Wang, Yiyao
 26. Wang, Wenyan
 27. Wang, Cheng
 28. Wu, Jianfeng
 29. Xie, Sheng
 30. Xu, Xian
 31. Xu, Tong
 32. Zhou, Xiangyang Sr.
 33. Zhu, Junjun
 34. Zhu, Hongfei

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved