EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/ifsjtcn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)

Shanghai Jiao Tong University

Location: Shanghai, China
Homepage: http://www.saif.sjtu.edu.cn/
Email:
Phone:
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:ifsjtcn
Areas or Functions: Financial Economics, Risk and Insurance

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Bradford, William
 2. Chen, Hong
 3. Chang, Chun
 4. Chang, Yen-Cheng
 5. Chen, Son-Nan
 6. Cheng, Shijun
 7. Chao, Xiuli
 8. Cui, Haitao
 9. Du, Qianqian
 10. Guo, Ming
 11. Han, Bing
 12. Hou, Kewei
 13. Jiang, Zhan
 14. Jin, Xing
 15. Ju, Nengjiu
 16. Liu, Jun
 17. Li, Feng
 18. Liang, Bing
 19. Liang, Jinghong
 20. Li, Shan
 21. Pan, Jun
 22. Qian, Jun
 23. Shan, Chenyu
 24. Shanthikumar, Jevaveerasingam
 25. Song, Jingsheng
 26. Wang, Tan
 27. Wu, Fei
 28. Wu, Guojun
 29. Xing, Yuhang
 30. Xu, Liheng
 31. Yao, David
 32. Yu, Xiaoyun
 33. Yuan, Kathy
 34. Zhao, Bin
 35. Zhu, Ning
 36. Zhang, Harold Huibing
 37. Zhang, Xiaoyan
 38. Zheng, Lu
 39. Zhao, Jingwen

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:ifsjtcn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved