EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/iewhucn.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

School of Economics and Management

Wuhan University

Location: Wuhan, China
Homepage: https://ems.whu.edu.cn/
Email:
Phone: 027-68752883
Fax:
Postal:
Handle: RePEc:edi:iewhucn
Areas or Functions:
Publications that are listed with RePEc:

Authored by members of this institution

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution. We would appreciate a note of their new email address or status.

 1. Black, Owen
 2. Cao, Ziying
 3. Chen, Lei
 4. Chen, Xingquan
 5. Chen, Ziang
 6. Edjah, Benjamin Kofi Tawiah
 7. Fang, Yingfeng
 8. Fu, Shihe
 9. Gao, Yuan Sheng
 10. Guo, Rufei
 11. Huang, Xiaoqi
 12. Kao, Aaron Chiang
 13. Li, Baoxia
 14. Li, Mingke
 15. Li, Xiaoxi
 16. Li, Xue
 17. Li, Xun
 18. Li, Zheng
 19. Liao, Junmin
 20. Liu, Pan
 21. Liu, Yan
 22. Liu, Yong
 23. Liu, Ziyu Sr.
 24. Nie, Jun
 25. Pan, Xy
 26. Pang, Jindong
 27. Peng, Yan
 28. Qi, Xing Hui
 29. Rahman, ABM Munibur
 30. Sun, Hang
 31. Sun, Xiang
 32. Wan, Qing
 33. Wang, Sheng
 34. Wei, Lijia
 35. Xiao, Zumian
 36. Xie, Jun ?
 37. Xiong, Chen
 38. Xu, Wenli
 39. Xue, Lian
 40. Yang, Asten
 41. Yang, Yanlin
 42. Yaz, You
 43. Yerkinbayev, Kaisar
 44. Yi, Gillian
 45. Zhang, Dingsheng
 46. Zhang, Hui
 47. Zhang, Wei
 48. Zheng, Jing
 49. Zheng, Xiaojing
 50. Zhou, Stone

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to the team. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:iewhucn line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.
Copyright 1995-2023 Christian Zimmermann
All rights reserved