EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Gaidar Institute for Economic Policy

Location: Moscow, Russia
Homepage: http://www.iep.ru/
Email:
Phone: (495) 629-6413
Fax: (495) 203-8816
Postal: 3-5 Gazetny lane, Moscow, 125009
Handle: RePEc:edi:gaidaru
Areas or Functions: Think Tanks

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Gaidar Institute for Economic Policy
 2. Published Papers, Gaidar Institute for Economic Policy
 3. Books, Gaidar Institute for Economic Policy
 4. Book Chapters, Gaidar Institute for Economic Policy
 5. Russian Economic Developments (in Russian), Gaidar Institute for Economic Policy
 6. Russian Economic Developments, Gaidar Institute for Economic Policy
 7. Model Calculations of Short-Term Forecasts of Russian Economic Time Series, Gaidar Institute for Economic Policy
 8. Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-Economic Development (In Russian), Gaidar Institute for Economic Policy
 9. Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-Economic Development, Gaidar Institute for Economic Policy
 10. Research Paper Series, Gaidar Institute for Economic Policy

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Abroskin, Alexander
 2. Alaev, Andrey
 3. Astafieva, Ekaterina
 4. Barinova, Vera
 5. Berezinskaya, Olga
 6. Bobylev, Yuri
 7. Bozhechkova, Alexandra
 8. Chokaev, Bekhan
 9. Dashkeev, Vladimir
 10. Deryugin, Alexander
 11. Dezhina, Irina
 12. Deshko, Maria
 13. Dobrynskaya, Victoria
 14. Drobyshevsky, Sergey
 15. Entov, Revold
 16. Eremkin, Vladimir Alexandrovich
 17. Fedorov, Ilya
 18. Firanchuk, Alexander Sergeevich
 19. Filippova, Irina
 20. Goldin, Maxim
 21. Goryunov, Eugene
 22. Gordeev, Dmitry Sergey
 23. Gorbatikov, Evgenii
 24. Grunina, Julia
 25. Khudko, Elizaveta
 26. Ibraev, Ruslan Khaydarovich
 27. Idrisov, Georgy
 28. Idrisova, Vittoria
 29. Iluykhina, Ekaterina
 30. Istomin, Roman
 31. Izryadnova, Olga
 32. Kazakova, Maria Vladimirovna
 33. Kadochnikov, Pavel
 34. Kaukin, Andrey
 35. Karlova, Natalia
 36. Karachurina, Lilia
 37. Kazenin, Konstantin Igorevich
 38. Kharina, Karina
 39. Khromov, Mikhail
 40. Kireeva, Anastasia
 41. Kiyutsevskaya, Anna Mironovna
 42. Klyachko, Tatiana
 43. Knobel, Alexander
 44. Kotlikoff, Laurence J.
 45. Kornienko, Natalia
 46. Kosarev, Andrey ?
 47. Komarov, Vladimir
 48. Korytin, Andrey
 49. Kudrin, Alexei Leonidovich
 50. Kurennoy, Alexey S.
 51. Litvinova, Yulia Olegovna
 52. Lugovoy, Oleg V.
 53. Lyubimov, Ivan
 54. Malinina, Tatiana
 55. Malginov, Georgiy
 56. Mau, Vladimir
 57. Mamedov, Arseny
 58. Malysheva, Yulia
 59. Makarov, Andrey Ivanovich
 60. Mikhailova, Tatiana
 61. Misikhina, Svetlana ?
 62. Mironova, Nina ?
 63. Morgunov, Vyacheslav
 64. Moguchev, Nikita Sergeevich
 65. Nazarov, Vladimir Stanislavovich
 66. Narkevich, Sergey
 67. Nekipelov, Denis
 68. Pakhomov, Alexander
 69. Petrenko, Victoria
 70. Ponomareva, Ekaterina
 71. Polevoy, Dmitry
 72. Polbin, Andrey
 73. Ponomarev, Yuriy Sr.
 74. Prikhodko, Sergey
 75. Radygin, Alexander
 76. Rogov, Kirill
 77. Samson, Ivan
 78. Shkrebela, Elena
 79. Shagaida, Natalia
 80. Patel, Svetlana
 81. Sinelnikov-Murylev, Sergey
 82. Sinelnikova-Muryleva, Elena
 83. Skrobotov, Anton
 84. Slavgorodskaya, Margarita ?
 85. Sokolov, Ilya
 86. Sorokina, Alla
 87. Starodubrovskaya, Irina
 88. Tischenko, Tatiana
 89. Tolmacheva, Irina
 90. Trunin, Pavel
 91. Trunin, Ilya Вячеславович
 92. Trofimova, Elena
 93. Tsymbal, Vitaly
 94. Tsukhlo, Sergey
 95. Turuntseva, Marina
 96. Vedev, Alexey
 97. Averkiev, Vladimir Евгеньевич
 98. Volovik, Nadezhda
 99. Yanovskiy, Konstantin Moshe
 100. Yudin, Alexander
 101. Zatsepin, Vasily
 102. Zadonsky, Georgy
 103. Zhavoronkov, Sergey
 104. Zolotareva, Anna
 105. Zubarev, Andrey
 106. Zyamalov, Vadim

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved