EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Gaidar Institute for Economic Policy

Location: Moscow, Russia
Homepage: http://www.iep.ru/
Email:
Phone: (495) 629-6413
Fax: (495) 203-8816
Postal: 3-5 Gazetny lane, Moscow, 125009
Handle: RePEc:edi:gaidaru
Areas or Functions: Think Tanks

Additional details:

Publications from this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Gaidar Institute for Economic Policy
 2. Published Papers, Gaidar Institute for Economic Policy
 3. Books, Gaidar Institute for Economic Policy
 4. Book Chapters, Gaidar Institute for Economic Policy
 5. Russian Economic Developments (in Russian), Gaidar Institute for Economic Policy
 6. Russian Economic Developments, Gaidar Institute for Economic Policy
 7. Model Calculations of Short-Term Forecasts of Russian Economic Time Series, Gaidar Institute for Economic Policy
 8. Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-Economic Development (In Russian), Gaidar Institute for Economic Policy
 9. Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-Economic Development, Gaidar Institute for Economic Policy
 10. Research Paper Series, Gaidar Institute for Economic Policy

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Abroskin, Alexander
 2. Alaev, Andrey
 3. Astafieva, Ekaterina
 4. Barinova, Vera
 5. Berezinskaya, Olga
 6. Bobylev, Yuri
 7. Bozhechkova, Alexandra
 8. Chokaev, Bekhan
 9. Dashkeev, Vladimir
 10. Deryugin, Alexander
 11. Dezhina, Irina
 12. Deshko, Maria
 13. Dobrynskaya, Victoria
 14. Drobyshevsky, Sergey
 15. Entov, Revold
 16. Eremkin, Vladimir Alexandrovich
 17. Fedorov, Ilya
 18. Firanchuk, Alexander Sergeevich
 19. Goldin, Maxim
 20. Goryunov, Eugene
 21. Gordeev, Dmitry Sergey
 22. Gorbatikov, Evgenii
 23. Grunina, Julia
 24. Khudko, Elizaveta
 25. Ibraev, Ruslan Khaydarovich
 26. Idrisov, Georgy
 27. Idrisova, Vittoria
 28. Iluykhina, Ekaterina
 29. Istomin, Roman
 30. Izryadnova, Olga
 31. Kazakova, Maria Vladimirovna
 32. Kadochnikov, Pavel
 33. Kaukin, Andrey
 34. Karlova, Natalia
 35. Karachurina, Lilia
 36. Kazenin, Konstantin Igorevich
 37. Kharina, Karina
 38. Khromov, Mikhail
 39. Kireeva, Anastasia
 40. Kiyutsevskaya, Anna Mironovna
 41. Klyachko, Tatiana
 42. Knobel, Alexander
 43. Kotlikoff, Laurence J.
 44. Kornienko, Natalia
 45. Kosarev, Andrey ?
 46. Komarov, Vladimir
 47. Kudrin, Alexei Leonidovich
 48. Kurennoy, Alexey S. ?
 49. Litvinova, Yulia Olegovna
 50. Lugovoy, Oleg V.
 51. Malinina, Tatiana
 52. Malginov, Georgiy
 53. Mau, Vladimir
 54. Mamedov, Arseny
 55. Malysheva, Yulia
 56. Makarov, Andrey Ivanovich
 57. Mikhailova, Tatiana
 58. Misikhina, Svetlana ?
 59. Mironova, Nina ?
 60. Morgunov, Vyacheslav
 61. Moguchev, Nikita Sergeevich
 62. Nazarov, Vladimir Stanislavovich
 63. Narkevich, Sergey
 64. Nekipelov, Denis
 65. Pakhomov, Alexander
 66. Petrenko, Victoria
 67. Ponomareva, Ekaterina
 68. Polevoy, Dmitry
 69. Polbin, Andrey
 70. Ponomarev, Yuriy Sr.
 71. Prikhodko, Sergey
 72. Radygin, Alexander
 73. Rogov, Kirill
 74. Samson, Ivan
 75. Shkrebela, Elena
 76. Shagaida, Natalia
 77. Sinelnikov-Murylev, Sergey
 78. Sinelnikova-Muryleva, Elena
 79. Skrobotov, Anton
 80. Slavgorodskaya, Margarita ?
 81. Sokolov, Ilya
 82. Sorokina, Alla
 83. Starodubrovskaya, Irina
 84. Tischenko, Tatiana
 85. Tolmacheva, Irina
 86. Trunin, Pavel
 87. Trunin, Ilya Вячеславович
 88. Trofimova, Elena
 89. Tsymbal, Vitaly
 90. Tsukhlo, Sergey
 91. Turuntseva, Marina
 92. Vedev, Alexey
 93. Averkiev, Vladimir Евгеньевич
 94. Volovik, Nadezhda
 95. Yanovskiy, Konstantin Moshe
 96. Yudin, Alexander
 97. Zatsepin, Vasily
 98. Zadonsky, Georgy
 99. Zhavoronkov, Sergey
 100. Zolotareva, Anna
 101. Zubarev, Andrey
 102. Zyamalov, Vadim

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved