EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org/

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP)

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Universitat Rovira I Virgili Tarragona

Translation: Center for Research in Industrial Economics and Public Economics
Translation: Faculty of Economics and Business
Translation: Rovira I Virgili University of Tarragon

Copyright 1995-2017 Christian Zimmermann
All rights reserved