Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Faculty of Economics

M. V. Lomonosov Moscow State University

Location: Moscow, Russia
Homepage: http://www.econ.msu.ru/
Email:
Phone: (095)939-3495
Fax: (095)939-0877
Postal: 1, Building 46, Leninskie Gory, Moscow, 119992
Handle: RePEc:edi:femsuru
Areas or Functions:

Additional details:

Publications at this institution that are listed with RePEc:

 1. Working Papers, Moscow State University, Faculty of Economics

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS. Authors with publications are listed below with [publications indexed in RePEc]. We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.
 1. Aleshina, Anna [publications indexed in RePEc]
 2. Antipina, Olga N. [publications indexed in RePEc]
 3. Artamonov, Dmitry V.
 4. Arkhangelskiy, Vladimir
 5. Artamonova, Marina
 6. Alexander, Auzan Александрович
 7. Avdeeva, Maria
 8. Baydina, Oxana
 9. Baranov, Anton [publications indexed in RePEc]
 10. Belugina, Tatiana
 11. Belova, Elena
 12. Belova, Loudmila G. [publications indexed in RePEc]
 13. Bogevolnov, Justislav
 14. Boytsova, Elena
 15. Bogomolov, Victor
 16. Bulgakov, Andrey
 17. Buzgalin, Aleksandr V. [publications indexed in RePEc]
 18. Chernykh, Ekaterina
 19. Chikhun, Liudmila
 20. Maxim, Chirkov
 21. Chaplygina, Irina
 22. Chernyy, Sergey Anatolievich
 23. Davletova, Diana
 24. Danilianne, Eugen
 25. Delenyan, Arut
 26. Denisov, Boris [publications indexed in RePEc]
 27. Didenko, Valentina
 28. Dmitriev, Ruslan V.
 29. Gerasimenko, Valentina V.
 30. Gorshkov, Andrey A.
 31. Gudkova, Tatyana Victorovna
 32. Kalyagin, Grigory V. [publications indexed in RePEc]
 33. Kaymanakov, Sergey V.
 34. Kadomtseva, Svetlana
 35. Kalmykova, Natalia
 36. Kazarinova, Svetlana E.
 37. Kalmychkova, Elena Nic
 38. Kalabikhina, Irina [publications indexed in RePEc]
 39. Khubiev, Kaisyn Азретович
 40. Khasanova, Ramilya R.
 41. Kondratenko, Xenia
 42. Koroleva, Maria
 43. Kolosova, Riorita
 44. Kotova, Galina
 45. Komkova, Anastasia Andreevna
 46. Kramar, Alexey Alexandrovich
 47. Krasnikova, Eugenia
 48. Kuznetsov, Michael
 49. Kumanin, Georgy M.
 50. Kudryashova, Elena Nicolaevna
 51. Kurdin, Alexander [publications indexed in RePEc]
 52. Kuznetsova, Tatyana
 53. Lazarev, Alexander Alekseevich
 54. Laptev, Georgy D.
 55. Loudanik, Marina V.
 56. Lomkin, Alexander Viktorovich
 57. Lyamenkov, Andrey K.
 58. Mamchour, Alesya
 59. Makarova, Svetlana Gennadievna
 60. Nevskiy, Sergey I.
 61. Nikolaeva, Alyona
 62. Nikulina, Julia
 63. Nikitin, Stanislav
 64. Nikitina, Nina
 65. Nisanov, Yakhya Isay
 66. Ochkovskaya, Marina
 67. Olontsev, Dmitry
 68. Pavlov, Mikhail
 69. Penkina, Svetlana V.
 70. Pokrytan, Pavel Anatol'evich
 71. Potanina, Yulia [publications indexed in RePEc]
 72. Prokhorova, Yulia A.
 73. Rakviashvili, Alexander [publications indexed in RePEc]
 74. Rassadina, Alla
 75. Rosenberg, Nataliya
 76. Roshchina, Yanina
 77. Sav, Alex
 78. Shakhlevich, Anton
 79. Shastitko, Andrey [publications indexed in RePEc]
 80. Shchelokova, Svetlana V.
 81. Sheresheva, Marina Y.
 82. Shaytan, Dmitry
 83. Shulga, Ivan [publications indexed in RePEc]
 84. Sid, Mark
 85. Sidorenko, Vladimir N.
 86. Sinitsa, Arseniy L.
 87. Slesareva, Ekaterina Андреевна
 88. Sorokin, Alexander V
 89. Studnikov, Sergei [publications indexed in RePEc]
 90. Stavinskaya, Alexandra [publications indexed in RePEc]
 91. Taranukha, Yury
 92. Tenyakov, Ivan
 93. Troitskaia, Irina A. [publications indexed in RePEc]
 94. Tutov, Leonid Arnoldovich Sr. [publications indexed in RePEc]
 95. Tyshkevitch, Victoria
 96. Ulupova, Valeria
 97. Valitova, Lilia A.
 98. Vashchelyuk, Natalia Vasilievna
 99. Vetchinkina, Elena Valeryevna [publications indexed in RePEc]
 100. Vendilo, Natalia A.
 101. Verenikin, Alexei O. [publications indexed in RePEc]
 102. Vishnyakova, Natalia
 103. Vilchinskij, Matvey
 104. Yandiev, Magomet [publications indexed in RePEc]
 105. Zazdravnykh, Alexey Vitalich
 106. Zavadskaya, Yana Vladimirovna
 107. Zubenko, Vera


This listing is provided to you by EDIRC at the Economic Research Department, Federal Reserve Bank of St. Louis.
Please send additions and corrections to Christian Zimmermann.