EDIRC home Printed from https://edirc.repec.org//data/auebugr.html

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World

Athens University of Economics and Business (AUEB)

Location: Athens, Greece
Homepage: http://www.aueb.gr/
Email:
Phone: +30 1 8203250
Fax: +301 8228419
Postal: 76, Patission Street, Athens 104 34
Handle: RePEc:edi:auebugr

People who have registered with RePEc and have claimed to be affiliated with this institution:

Their publications
Find all publications of all authors listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
Authors with publications are listed below with . We have lost contact with authors marked with ?, and they do not count towards the ranking of this institution.

 1. Alogoskoufis, George
 2. Anastasiou, Dimitrios
 3. Arvanitis, Petros
 4. Bakaouka, Elpiniki
 5. Ballas, Apostolos
 6. Bilanakos, Christos
 7. Bitros, George C.
 8. Chalamandaris, George
 9. Christodoulakis, Nicos
 10. Daskalakis, Nikolaos P.
 11. Demos, Antonis
 12. Demirakos, Efthimios
 13. Dimitrakopoulos, Dimitris
 14. Dimelis, Sophia P
 15. Dramitinos, Manos
 16. Drakos, Konstantinos
 17. Economides, George
 18. Efthymiou, Vassilis A.
 19. Episcopos, Athanasios
 20. Florios, Kostas
 21. Georgoutsos, Dimitris
 22. Genakos, Christos
 23. Giamouridis, Daniel
 24. Giannouli, Amerissa
 25. Halikias, John
 26. Katsoulacos, Yannis
 27. Kapopoulos, Panayotis Th.
 28. Kammas, Pantelis
 29. Kalyvitis, Sarantis
 30. Kavussanos, Manolis G.
 31. Katsimi, Margarita
 32. Katselidis, Ioannis
 33. Kazanas, Thanassis
 34. Koundouri, Phoebe
 35. Kouretas, Georgios P.
 36. Koutsoukos, Nick
 37. Koutsobinas, Thodoris
 38. Kollintzas, Tryphon
 39. Lambrinoudakis, Costas
 40. Leledakis, George N.
 41. Lianos, Theodore P.
 42. Loizides, John C.
 43. Louzis, Dimitrios P.
 44. Louri, Helen
 45. Miaouli, Natasha
 46. Milliou, Chrysovalantou
 47. Moutos, Thomas
 48. Moratis, George
 49. Papadopoulos, Alecos
 50. Palivos, Theodore
 51. Panaretos, John
 52. Pechlivanos, Lambros
 53. Pepelasis, Ioanna Sapfo
 54. Philippopoulos, Apostolis
 55. Rekas, Magdalena
 56. Rompolis, Leonidas
 57. Sakkas, Stylianos
 58. Sakellaris, Plutarchos
 59. Sakellaris, Kostis ?
 60. Siougle, Georgia
 61. Skouras, Spyros P.
 62. Skintzi, Georgia
 63. Spyrou, Spyros
 64. Syllignakis, Manolis
 65. Theodorou, Petros
 66. Tsionas, Mike
 67. Tsekrekos, Andrianos E.
 68. Tsakloglou, Panos
 69. Tzavalis, Elias
 70. Vassilakis, Spyros
 71. Valentis, Helias
 72. Vassilatos, Vanghelis
 73. Vasilaros, Vasileios
 74. Vettas, Nikolaos
 75. Vlachou, Andriana
 76. Vrontos, Ioannis
 77. Xepapadeas, Anastasios
 78. Xekalaki, Evdokia
 79. Zarkada-Fraser, Anna
 80. Zacharias, Eleftherios
 81. Zan, Nikos

Registered alumni from this institution

Their publications
Find all publications of all alumni listed below conveniently compiled on IDEAS.

Their author profiles
People who have registered with RePEc and have received their terminal degree from this institution according to the RePEc genealogy. Alumni with publications are listed below with .

 1. Adam, Antonis (2005)
 2. Andrikopoulos, Andreas (2006)
 3. Migiakis, Petros (2008)

Corrections

Corrections about details of this institutions should be sent to Christian Zimmermann. Corrections about the member listing should be made by the members themselves by adjusting their affiliations at the RePEc Author Service. Adding or correcting alumni is done at the RePEc Genealogy by anyone with a RePEc author account. Serials from this institution can be added with the Publisher-Institution: RePEc:edi:auebugr line in the series template of their RePEc archive. If there is no local RePEc archive, follow these instructions to create one to have the local publications listed on RePEc services.

EDIRC is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

Copyright 1995-2018 Christian Zimmermann
All rights reserved